Home > Aandacht en begeleiding > Begaafdheids Profielschool (BPS)

Begaafdheids Profielschool (BPS)

Onze school is aspirant-lid van de vereniging begaafdheidsprofielscholen (BPS). Deze vereniging staat garant voor de kwaliteit van onderwijs aan hoogbegaafden. Scholen die lid zijn, worden daar periodiek op gecontroleerd. Meer informatie over de begaafdheidsprofielscholen vind je hier: www.begaafdheidsprofielscholen.nl

Als BPS brengen wij de talenten in kaart. We kijken niet alleen naar hoogbegaafdheid, maar ook naar andere talenten. Door middel van maatwerk willen we je meer uitdagen. Maar er ook rekening mee houden dat een (hoog)begaafde soms anders denkt en leert. En ook dat hij of zij sommige dingen lastig vindt. Het BPS-programma is vooral veel maatwerk. Het gymnasiumniveau kun je goed aan. Je hebt wat meer nodig.

  • Olympiadeschool_Gymnasium Apeldoorn
  • reabordjesA4-5-2018.indd
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Prep centre logo_CMYK
  • Gezonde school