Home > Aandacht en begeleiding > Contact met ouders

Contact met ouders

Aan het begin van het schooljaar nodigt de mentor jouw ouders uit op school voor een individuele kennismaking. De mentor houdt jouw ouders door het jaar heen op de hoogte van de vorderingen die je maakt. Na elke leerlingbespreking en indien nodig vaker neemt hij contact op met thuis. Vanzelfsprekend kunnen je ouders ook altijd zelf het initiatief nemen om een gesprek aan te gaan met de mentor.

Contactavonden
Voor ouders en leerlingen van de eerste en tweede klas zijn er contactavonden. Op deze avonden willen we de contacten tussen jouw ouders en school en tussen ouders onderling verstevigen.

Spreekuren en informatieavonden
Vaak zullen je ouders en mentoren of vakdocenten contact hebben als problemen, resultaten, etc. daar aanleiding toe geven. Standaard neemt de mentor contact met je ouders op na de leerlingbesprekingen.
Los van deze individuele contacten tussen mentor/vakdocent en ouders, zijn er voor je ouders twee momenten in het jaar om met de mentor of vakdocent op school te overleggen tijdens de zogenaamde spreekuurmiddag/avonden. Je ouders kunnen dan zelf afspraken maken met vakdocenten maar kunnen ook uitgenodigd worden door de mentor.
Daarnaast zijn er voor ouders diverse informatieavonden.

  • OlympiadeSchool Gymnasium Apeldoorn
  • reanimatie
  • cambridge-english-logo
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Gezonde school