Home > Aandacht en begeleiding > Basisondersteuning

Basisondersteuning

Minerva-programma
In de klassieke oudheid was Minerva, ook wel gesymboliseerd door een uil, de godin van de wijsheid. Onder de vleugels van deze naam vallen alle activiteiten op het Gymnasium Apeldoorn die een extra ondersteuning zijn, of extra uitdaging en verrijking. Met dit programma willen we als school nog meer tegemoet komen aan jouw wensen en interesses.

In klas 1 wordt intensief gestart met het Minervaprogramma: als je het nodig hebt word je in kleine groepjes meteen bijgespijkerd op het gebied van taal, begrijpend lezen of rekenen. Als je dit niet nodig hebt kun je kiezen uit een breed aanbod van Capita Selecta – speciale keuzeonderwerpen als debatteren. Ook die groepen bestaan uit maximaal 15 tot 20 leerlingen. Het aanbod van Capita Selecta loopt als een rode draad door het curriculum tot aan klas 6.

Faalangstreductietraining 
Het zou kunnen dat je cijfers negatief beïnvloed worden door faalangst. Als docenten dit signaleren en als speciale vragenlijsten daar aanleiding toe geven, bestaat de mogelijkheid om een faalangstreductietraining te volgen onder leiding van speciaal hiervoor opgeleide personen.

Begaafdheidsverschillen

Het Gymnasium wil jou graag die begeleiding bieden die jij nodig hebt. Daarom proberen we op school ook extra aandacht aan je te besteden als je op een speciaal terrein of over de gehele breedte van het lesprogramma meerbegaafd bent. We hebben er voor gekozen om je, als je dat kunt en wilt, zowel binnen als buiten de les verrijking aan te bieden.

Extra aanbod
Vrijwel alle vakken hebben een extra aanbod (excursie, deelname aan wedstrijden, mogelijkheid tot het halen van een speciaal certificaat).
We onderhouden contacten met basisscholen, andere gymnasia en scholengemeenschappen, het Centrum voor BegaafdheidsOnderzoek (C.B.O.) in Nijmegen, verenigingen zoals “Pharos” en universiteiten om ervaringen en materiaal uit te wisselen.

  • Olympiadeschool_Gymnasium Apeldoorn
  • reabordjesA4-5-2018.indd
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Prep centre logo_CMYK
  • Gezonde school