Home > Aandacht en begeleiding > Passend onderwijs

Passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs officieel van kracht. Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben georganiseerd is.

De Wet op het Passend Onderwijs stelt dat alle scholen een Schoolondersteuningsprofiel moeten opstellen. In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) wordt beschreven welke ondersteuning de school kan bieden en hoe de ondersteuning binnen school georganiseerd is.  Een samenvatting van het Schoolondersteuningsprofiel kunt u hier vinden. Voor het volledige Schoolondersteuningsprofiel klikt u hier.

  • OlympiadeSchool Gymnasium Apeldoorn
  • reanimatie
  • cambridge-english-logo
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Gezonde school