De eerste GFS modules zijn gestart!

GFS staat voor Geo Future School, een schoolvoorbeeld van vakoverstijgend, toekomstgericht onderwijs. Juist in deze tijd vinden we het belangrijk dat leerlingen kennismaken met de grote uitdagingen waar wij als samenleving voor staan. We motiveren leerlingen om na te denken over hun eigen rol binnen de wereld.

In de onderbouw zijn er elk jaar vier vakoverstijgende modules, waarin leerlingen – een dagdeel per week – op zoek gaan naar antwoorden op grote vraagstukken over de toekomst van onze aarde. Samen werken we ideeën uit over de kernconcepten duurzaamheid, leefbaarheid, rechtvaardigheid, veiligheid en gezondheid. De verantwoordelijkheid voor de aarde die wij allemaal hebben, geven wij zo veel mogelijk ruimte in onze school.

Binnenstedelijke ontwikkeling klas 2

Woensdag 24 augustus is klas 2 gestart met de module Binnenstedelijke ontwikkeling. Een module die inzoomt op de (duurzame) ontwikkeling van de binnenstad van Apeldoorn, stad in het groen. De Gemeente Apeldoorn is opdrachtgever in deze module.

De leerlingen zijn in groepjes aan de slag gegaan met de startopdracht. Ze hebben de ontwikkeling van Deventer en Apeldoorn ingetekend op een kaart. De komende week volgt een gastles door de Gemeente Apeldoorn over de rollen van de gemeente. Ook staat een bezoek aan het gemeente archief bij CODA op het programma.

De eindopdracht van deze module is:
‘Maak een plan voor de binnenstad van Apeldoorn waarin een duidelijke visie voor duurzame leefbaarheid geschetst wordt.’ De leerlingen zullen hun plannen op 14 oktober presenteren in de raadzaal van de gemeente Apeldoorn. We kijken uit naar hun presentaties!

Benieuwd naar eerdere ideeën van onze leerlingen? Bekijk dan onderstaande items.