De Varusslag

Hoe fantasy-fan Naomi in dit project haar eigen epische verhaal beleeft

De Varusslag is een vakoverstijgend project in klas 4 waar leerlingen aan gewerkt hebben bij de vakken Latijn, Duits, geschiedenis en aardrijkskunde. Bij het vak Latijn begon het project met een vergelijking tussen Amalia & Alexia en Varus & Arminius. Bekijk de uitleg in het filmpje

Naomi vond het Varusslag-project erg leuk. “Het was interessant om te zien hoe dezelfde gebeurtenis door verschillende vakgebieden bestudeerd kan worden. De stof is makkelijker te begrijpen als ik het vanuit verschillende invalshoeken bekijk en veel achtergrondinformatie krijg. Alle losse stukjes informatie die we krijgen bij de verschillende vakken komen mooi samen en maken zo het gehele verhaal duidelijker, net als puzzelstukjes in een puzzel. Bij geschiedenis leerden we bijvoorbeeld wie de Germanen precies waren. We kregen informatie over de verschillende stammen, hun leefwijze en hun relatie met de Romeinen. Bij Latijn kregen we uitleg over Arminius en de schrijvers die de Varusslag beschreven hebben. De opdracht ‘beschrijf de Varusslag alsof je erbij was’, was leuk en leerzaam. De aardrijkskundeles ging over het landschap waar de slag gevochten is en over de voordelen die de Germanen hierdoor hadden.” Naomi ziet ook een nadeel van een vakoverstijgend project. De stof kan best vervelen als je steeds met hetzelfde bezig bent, vooral als het onderwerp je niet interesseert. Zelf heeft Naomi daar geen last van. “Ik heb genoten van de lessen waarin de docent de hele les vertelde over de veldslag, vooral bij Latijn. Als diehard fantasy-fan deed het gehele idee van deze veldslag me denken aan epische verhalen als ‘Lord of the Rings’ en ‘Game of Thrones’.”