Destillatiedag in de Binas

Op 27 september volgden alle leerlingen uit de derde klas het practicum destilleren. Ze kregen de opdracht om alcohol uit rode wijn te halen. Nova vertelt dat het niet eenvoudig is om twee vloeistoffen die met elkaar gemengd zijn te scheiden.

“Rode wijn is een mengsel van water, alcohol, geur-, kleur-, en smaakstoffen. Het mengsel kan worden gescheiden op basis van een onderling verschil in kookpunt. Hoe groter het verschil in kookpunt, hoe beter de scheiding. We begonnen met het bouwen van een destillatieopstelling waarbij we alle buisjes goed aan elkaar aansloten. Daarna verwarmden we de wijn. Je zag druppels door de buizen lopen en uiteindelijk kwamen er langzaam druppeltjes pure alcohol in een glas aan de andere kant van de opstelling! Om het kookpunt te controleren hadden we aan de bovenkant en de onderkant thermometers geplaatst. Vanaf het moment dat we de koker hadden aangezet moesten we elke minuut opschrijven wat de temperatuur bij beide thermometers was. We waren met z’n drieën, dus één van ons hield de tijd bij. Wanneer zij het signaal gaf, gaven de andere twee temperatuur door. Wanneer de wijn te warm werd kwam er geen alcohol uit, maar water. Om te testen of onze glaasjes echt puur alcohol bevatten staken we ze in brand. Als er een vlam ontstond was het alcohol en als er geen vlam kwam niet! Bij ons bevatte het ene glas inderdaad alcohol maar in het andere glas bleek gewoon water te zitten. Niet iedereen kreeg uiteindelijk hetzelfde resultaat. Sommige drietallen was het gelukt om zelfs twee erlenmeyers te vullen met alcohol.”

Nova, klas 3