Emma verkozen in het jeugdbestuur Waterschap Vallei en Veluwe

In klas 3 maken leerlingen in de GFS module Water in Apeldoorn kennis met lokaal watermanagement. De eindpresentatie van hun onderzoek doen zij in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het Waterschap Vallei en Veluwe.

Eind vorig schooljaar was het Waterschap Vallei en Veluwe op zoek naar jeugdbestuurders om jongeren te betrekken bij wateroplossingen in hun eigen regio. Mooi ook als zij de boodschap van het Waterschap helpen uitdragen onder leeftijdsgenoten. Enthousiast geworden door de GFS module, heeft Emma (klas 4) gesolliciteerd. Zij is verkozen om voor één jaar zitting te nemen in het jeugdbestuur en is officieel geïnstalleerd in aanwezigheid van de Dijkgraaf. GFS in de praktijk dus!

We zijn super trots dat Emma een actieve rol pakt in het meedenken over de thema’s water, klimaat en politiek. Fantastisch dat ons onderwijs hieraan heeft bijgedragen.

Emma: “Allereerst gaan we onze kernkwaliteiten onderzoeken per bestuurder om onze sterke en minder sterke punten goed te kunnen benutten. Als jeugdbestuur worden we nog inhoudelijk ingewerkt. Dit gebeurt zo veel mogelijk buiten schooltijd, maar er zal ook wel eens een inwerkprogramma tijdens school zijn. In goed overleg natuurlijk! Belangrijk is dat we een bestuursagenda opstellen. Er zijn veel opgaven: schoon en veilig water en bijvoorbeeld klimaatadaptatie en energietransitie. Waarschijnlijk gaan we de onderwerpen verdelen onder de bestuursleden. Anders wordt het wel heel veel… Ik zit ook in de jongerenraad en volg een extra vak, dus ik heb genoeg te doen.”