Ervaring opdoen als ‘Europarlementariër’

Op 14 februari is bekend geworden welke leerlingen onze school zullen vertegenwoordigen tijdens het Model European Parliament (MEP). Zeventien leerlingen uit klas 4 debatteerden in de raadzaal van het Gemeentehuis. Tien van hen zijn geselecteerd om eind mei deel te nemen aan de MEP-week in het Provinciehuis in Arnhem. De komende weken trainen zij met de debatgroep.

Het Model European Parliament (MEP) is een simulatie van het Europees Parlement voor Europese scholieren. Jongeren uit de hoogste klassen van het voortgezet onderwijs doen ervaring op met het bedenken van oplossingen voor grensoverschrijdende problemen binnen de Europese Unie. Als ‘Europarlementariërs’ maken de jongeren kennis met het proces van Europese besluitvorming en krijgen ze inzicht in de samenwerking tussen de verschillende EU-lidstaten. In Nederland kent het MEP vier verschillende niveaus: school, provinciaal, nationaal en internationaal.

School
De middelbare scholen die deelnemen aan het Model European Parliament organiseren een voorronde waarin leerlingen worden geselecteerd om hun school te vertegenwoordigen tijdens de provinciale MEP-conferentie.

Provinciaal
In het voorjaar wordt in iedere provincie op een zelfde manier het Europees Parlement nagebootst en worden de beste deelnemers geselecteerd. Zij vormen samen de delegatie die naar de nationale MEP-conferentie gaat om de provincie te vertegenwoordigen.

Nationaal
Tijdens de nationale MEP-conferentie in september vaardigt iedere provinciale een delegatie af. Elke delegatie vertegenwoordigt één van de lidstaten van de Europese Unie. De individuele leden van de delegatie nemen zitting in één van de tien parlementaire commissies van het MEP. Tijdens commissievergaderingen in vijf provincie(hoofd)steden gaan de jongeren samen op zoek naar oplossingen voor het aan hen toegewezen vraagstuk. Deze oplossingen verwerken ze in een resolutie. Vervolgens worden de resoluties behandeld en in stemming gebracht in een Algemene Vergadering in de Tweede Kamer der Staten-Generaal in Den Haag.

Internationaal
Na afloop van de nationale conferentie wordt bekendgemaakt welke jongeren de Nederlandse belangen mogen behartigen tijdens de internationale MEP-conferenties. Samen met de deelnemers uit andere EU-lidstaten gaan zij in verschillende EU-(hoofd)steden op zoek naar oplossingen voor actuele Europese vraagstukken.

Wat maakt het Model European Parliament nu zo interessant?

Leerlingen worden lid van een commissie waar een bepaald onderwerp wordt behandeld. Er zijn commissies die zich met de rechtsstaat, economie, milieu, farmacie etc. bezig houden. Iedere groep vertegenwoordigt ook een land. Vanuit dat land moeten de leerlingen een bepaald onderwerp behandelen. Op de laatste dag moet hier dan een gemene deler uitkomen, dan is er een plenaire vergadering.

De eerste dag bespreekt een commissie welke problemen er spelen. Hier zijn zij een hele dag mee bezig; brainstormen en daarna bundelen, schrappen etc. De tweede dag worden er oplossingen bedacht; wat is er al en wat kan er verbeterd worden. Dit wordt verwoord in een resolutie. Voor deze resolutie moeten zij bij de andere commissies steun zien te krijgen, dat gebeurt tijdens een lobby avond. De laatste dag worden alle resoluties in een plenaire vergadering in stemming gebracht na de verschillende pleidooien voor- en tegen. Na afloop wordt uit iedere groep iemand aangewezen die verder mag naar MEP nationaal en wie weet ook internationaal…

Het Model European Parliament is een praktijkvoorbeeld van ons Geo Future onderwijs.

Bewust van de culturele wortels van onze maatschappij en die van anderen
Participeren en bijdragen aan de gemeenschap | Jezelf laten zien in de wereld
Oplossingen bedenken voor hedendaagse uitdagingen en in nieuwe situaties | Leren voor het leven
Meer dan alleen kennis vergaren | Het beste uit jezelf halen