Geen saaie bureausoldaat

Tijdens het schooljaar organiseert de mediatheek samen met het decanaat diverse LOB-sessies om leerlingen te informeren en inspireren tijdens hun keuzetrajecten. Voor deze bijeenkomsten zijn mensen uit verschillende geledingen van de maatschappij uitgenodigd om hun persoonlijke ervaringen te delen. Zij vertellen over hun studie- en beroepskeuzes aan het einde van de middelbare school en geven een diepere inkijk in hun professionele leven.
Dinsdag 8 december vond de eerste lezing in het kader van Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) plaats in de mediatheek. Hiervoor was Generaal-Majoor Wilfred Rietdijk uitgenodigd.

Cas uit klas 5 doet verslag van de lezing:

Al sinds de derde klas overweeg ik serieus om bij de Luchtmacht te gaan. Ook al zou er nu iemand van de Landmacht komen, ik bedacht me dat hij toch iets interessants te zeggen kon hebben en dat ik wellicht spijt zou krijgen, als ik niet naar de lezing zou gaan. Lezingen vind ik normaal gesproken langdradig en slaapverwekkend. Toen ik las dat generaal-majoor Rietdijk tegenwoordig directeur Bedrijfsvoering en Evaluatie is, had ik een saaie bureausoldaat verwacht, die een promo-praatje kwam houden namens het leger. Overigens heeft een generaal-majoor het behoorlijk ver geschopt binnen Defensie. Zonder het te weten hadden we een man met aardig wat aanzien tegenover ons en zeker geen saaie bureausoldaat. Deze man overtrof mijn stoutste verwachtingen. Hij bracht ons niet de laatste rapporten of jaarcijfertjes, maar vertelde juist persoonlijke verhalen uit zijn carrière binnen de Landmacht en hij betrok het publiek zo veel mogelijk bij zijn presentatie. Hij vroeg ons regelmatig wat wij gedaan zouden hebben in bepaalde situaties. Bijvoorbeeld als de eerste vraag van een generaal bij je sollicitatiegesprek is: “wat vind je van mijn achternaam?”. Of als je twee weken van tevoren te horen zou krijgen dat je niet naar Joegoslavië – zoals velen in de jaren ’90 – maar naar Angola zou worden uitgezonden. Of als je eenmaal in je eentje in Angola wel leuk $250 per dag ving, maar de lokale bevolking helemaal niets van je dollars moest hebben en je na een paar dagen wel een beetje honger begon te krijgen. De presentatie zat vol anekdotes over hoe hij bij Defensie is gekomen, waarom hij is gebleven en waar op de wereld hij allemaal heeft gezeten. Hij belichtte ook een iets serieuzere kant van de Nederlandse Krijgsmacht. Welke eigenschappen moet je hebben als militair? Wat word je allemaal aangeleerd en wat moet je doorstaan in je opleiding? Hoe ga je om met situaties waarin dat wat je meegekregen hebt volkomen nutteloos is – zoals in Angola? Wat doet de Nederlandse Krijgsmacht eigenlijk en hoe groot is die? Het publiek had vragen voorbereid en de anderhalf uur vloog om. Meneer Rietdijk deed op een gepassioneerde, boeiende en interactieve wijze zijn verhaal. Ja, ik had zeker spijt gekregen als ik niet was gegaan.