Geo Future School | Ga voor jouw toekomst

Is er straks voor jou nog een huis in Apeldoorn-aan-zee?

Wat een rare vraag, Apeldoorn ligt toch helemaal niet aan zee? Of is de vraag, als je kijkt naar de schaarste op de huizenmarkt en de stijging van de zeespiegel, helemaal niet zo raar?

Heb jij ook vragen die groter zijn dan een schoolvak? Het ‘echte leven’ is complex en de toekomst is spannend… In dat leven en in die toekomst speel jij een rol. Welke rol wil jij straks spelen en welke verantwoordelijkheden horen daarbij?

Omdat het nadenken over dit soort vraagstukken zó belangrijk is, krijgt het op onze school ook een grote plek. In de gewone lessen, maar ook gedurende een heel dagdeel per week! Dan laten we ons denken niet belemmeren door lesuren en tekenen we buiten de lijntjes van de schoolvakken. Dat maakt ons tot een echte GEO FUTURE SCHOOL!

Vanaf klas 1 krijg je elk jaar vier vakoverstijgende modules, waarin je gaat zoeken naar antwoorden op grote vraagstukken van de maatschappij nu en in de toekomst. De vraagstukken draaien om deze kernconcepten:

  • Rechtvaardigheid
  • Veiligheid
  • Leefbaarheid
  • Duurzaamheid
  • Gezondheid

Denk creatief, wees kritisch, experimenteer! Stel je vragen aan mensen binnen en buiten de school! Verdedig je standpunt, presenteer je oplossing! En… fouten maken mag, daar leer je van!

Wat je tegelijk leert? Samenwerken, kritisch denken, presenteren… Je kunt je in deze vaardigheden ontwikkelen van discipulus naar sapiens: van iemand die kennis ontvangt, naar iemand die wijsheid deelt!

Onze school rust op drie pijlers:

  • Talentontwikkeling
  • Contextrijk onderwijs
  • Burgerschap

    Non scholae sed vitae discimus, niet voor de school, maar voor het leven leren wij!