Gezond zijn is belangrijk!

Gymnasium Apeldoorn doet mee aan de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd.

De coronapandemie heeft een grote invloed (gehad) op jongeren. Om hen op de juiste manier te kunnen ondersteunen, is het belangrijk te weten hoe het met hen gaat. Daarom voeren alle GGD’en in Nederland in het najaar van 2021 de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd uit. Met dit onderzoek wordt nagegaan hoe het is gesteld met de gezondheid en het welzijn van middelbare scholieren. Ook onze school doet mee aan dit onderzoek.

Digitale vragenlijst

Voor het onderzoek vullen leerlingen van klas 2 en 4 op school een digitale vragenlijst in. De vragenlijst gaat over verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, stress, eenzaamheid, leefstijl, corona en school. Na het invullen krijgen de leerlingen een link naar de website www.jouwggd.nl voor meer informatie over gezondheid en leefstijl. Op deze website kunnen leerlingen ook vragen stellen over gezondheid, welzijn of leefstijl aan een verpleegkundige via mail of chat.

Resultaten

Begin 2022 ontvangt onze school de resultaten van het onderzoek. Deze resultaten zijn niet te herleiden naar individuele leerlingen, maar kunnen we wel goed gebruiken als input voor het gezondheidsbeleid van de school. Leerlingen in klas 2 en 4 en hun ouders/verzorgers krijgen – voordat het onderzoek start – meer informatie via school.

Vragen?

Kijk voor meer informatie en de ‘veel gestelde vragen’ op de website van GGD Noord- en Oost-Gelderland.