Filosofie

Veel leerlingen moeten even wennen aan het vak filosofie. In de lessen filosofie is jouw mening namelijk het goede antwoord. Deze moet dan wel onderbouwd worden met goede argumenten. Het draait binnen de lessen filosofie dus om ‘kritisch denken’ en ‘argumenteren’. In de lessen wordt er daarom veel gediscussieerd en worden onderwerpen van verschillende kanten belicht. Waar dit in klas 1 gebeurt aan de hand van filosofische onderwerpen uit de eigen belevingswereld, wordt dit in klas 2 gedaan binnen twee deelgebieden van de filosofie. ‘Wat is nu eigenlijk een mens?’ en ‘Waaraan kun je een mens herkennen?’ zijn de grote vragen binnen de antropologie. Vervolgens wordt in de lessen ethiek de vraag gesteld wat deze mens het beste zou kunnen doen in een moreel dilemma.

 

 

  • Olympiadeschool_Gymnasium Apeldoorn
  • reabordjesA4-5-2018.indd
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Prep centre logo_CMYK
  • Gezonde school