Hét Gymnasium

Deze infographic geeft het Gymnasium Apeldoorn in een oogopslag weer. Het schoolmotto, de visie en de missie en de vertaling van dit alles in het onderwijsconcept Geo Future School en de drie onderwijskundige pijlers. In ons schoolplan en in de schoolgids is er nog veel meer over te lezen. Dit zijn de vier kernwaarden die het geheel dragen:

nieuwsgierig * betrokken * onderscheidend * samen

Gymnasium Apeldoorn – Leerlingen in opleiding tot ware wereldburgers. Ze zijn te vinden in ons gezellige cluster van gebouwen. Of elders in de stad, in Nederland en soms zelfs in andere landen. Wij zijn een school waar ook buiten de grenzen van het vak en klaslokaal lesgegeven en samengewerkt wordt. Lessen met een positieve sfeer van veiligheid, respect en aandacht. Met ruimte voor humor en feedback. Zit je bij ons op school, dan word je uitgedaagd op een manier die bij je past. Net als dat de docenten hun vak kleur geven via een eigen mix van structuur, inhoud en creativiteit. Dynamisch onderwijs met veel aandacht voor taal, wetenschapsoriëntatie en academische vaardigheden. De klassieke talen op ons programma geven een bijzondere draai aan het geheel. Bovenal zijn wij een school waar leerlingen zichzelf en elkaar leren kennen. Waar ze ervaren hoe je samen nieuwe dingen bedenkt, onderzoekt, uitprobeert en maakt. Door te beredeneren, reflecteren, durven en beleven. Om zo na klas 6 zelfverzekerd hun weg te vervolgen.