Iedereen laten weten waar ik voor sta

In de derde klas werd Yvonne door haar mentor geattendeerd op het Honours Project (HPG) van de Zelfstandige Gymnasia. Het HPG is een programma dat leerlingen uitdaagt te excelleren, zich persoonlijk te ontplooien en plezier te hebben in leren. Yvonne begon vol enthousiasme aan haar HPG-project. Dat het lang niet altijd makkelijk was blijkt uit haar verhaal.

Opstartproblemen

“Toen ik in de derde klas met het HPG-project begon wilde ik het onderwijs verbeteren door verschillende scholen met elkaar te vergelijken.” vertelt Yvonne. “Ik had gekozen voor de blended learning klas en ik las veel over hoe je het beste kunt leren. Maar ik vond het heel moeilijk om echt aan de slag te gaan. Het onderzoek bleef steeds liggen en dat leverde stress op. Ook vond ik het moeilijk om mijn begeleider Maarten Huizinga teleur te stellen.” Dat laatste viel erg mee, want Yvonne bleek niet de enige leerling te zijn die tegen een motivatieprobleem aan loopt. Maarten adviseerde haar om zich te oriënteren op iets dat haar echt interesseert.

Iets overwinnen

In de vierde klas liet Yvonne haar eerste onderwerp los en richtte zich op het creëren van een veilige schoolomgeving. “Door de nieuwe clusterindeling in klas 4 is het lastiger om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken dan in de onderbouw, waar ik altijd veel veiligheid heb ervaren. Maar ook hier liep ik vast. Ik had er gewoon de motivatie niet voor en bijna had ik het HPG-project opgegeven.” Pas aan het begin van de zesde klas kwam de ommekeer voor Yvonne. “Tijdens een bijeenkomst met de andere HPG-deelnemers kwam ik erachter dat ik tijdens de eerste lockdown eigenlijk heel veel heb gedaan. Ik ging podcasts luisteren, artikelen lezen en sloot me aan bij de GSA op onze school (Gender and Sexuality Alliance). Dit deed ik allemaal niet per se voor het HPG en dat maakte het juist perfect voor het project. Ik deed iets wat ik echt leuk vind, dat voelde als een overwinning. In de zesde klas ben ik voorzitter van de GSA geworden.  Ik wil eraan bijdragen dat iedereen zichzelf durft te zijn op school, wat je seksualiteit of gender ook is.” Samen met de GSA-leden heeft Yvonne gastlessen verzorgd over gender en seksualiteit voor klas 1 en 2 en is een deel van de mediatheek ingericht om het gedachtegoed van de GSA uit te dragen.

Van binnenuit

Door nog meer los te laten en te vertrouwen op haar eigen interesse en intuïtie heeft Yvonne als eindproduct voor het HPG een podcast gemaakt over duurzaamheid. Zelf draagt ze ook haar steentje bij. Ze kiest bijvoorbeeld eten van de seizoenen en eet regelmatig vegetarisch. “Vaak is er sprake van ingesleten patronen”, legt Yvonne uit. “Na een paar dagen zonder vlees kwam ik tot de ontdekking dat ik het niet echt miste.” Ook pleit ze voor consuminderen, tweedehandskleding is een mooi alternatief. Soms vindt ze het wel lastig om haar principes onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld als haar vriendinnen trots hun nieuwe kleren showen. Yvonne: “Ik heb hierover advies gevraagd aan de makers van een podcast over duurzaamheid die ik vaak beluister. Tot mijn verrassing behandelden ze mijn vraag in hun volgende podcast. Hun tip was om feedback soms op een ander moment ter sprake te brengen. Dat vond ik een goed idee, want als iemand blij is met een nieuw kledingstuk wil ik dat moment niet bederven. Ik kan mijn ideeën voor een duurzame wereld ook later met hen bespreken.”

Mijn principes uitdragen

Voor het honours programma is niet het eindproduct het belangrijkste, maar het leerproces. Yvonne vertelt: “Door de interviews die ik heb gehouden en de research die ik heb gedaan, ben ik nog meer geïnteresseerd geraakt in de onderwerpen. En dat is precies wat HPG me heeft geleerd: als ik iets leuk vind, ga ik er vanzelf tijd in steken en met veel plezier ‘aan het werk’. Daarnaast zal ik me altijd blijven uitspreken over onderwerpen die ik belangrijk vind. Daar heeft HGP me enorm bij geholpen. In die zin gaat de wereld nog wel van mij horen!”


Begeleider Maarten Huizinga is trots op Yvonne en alle andere leerlingen die geslaagd zijn voor het Honours-programma. “Als HPG-begeleiders zijn wij ook examinator voor leerlingen van andere scholen. Ook dit jaar was het weer een en al inspiratie en de eindgesprekken van een half uur zijn steevast te kort. Op zo’n dag zijn we dankbaar en hoopvol. Of het nu gaat een zelfgeschreven film met bijbehorende zelf gecomponeerde muziek, het ontwikkelen van een game of het toepassen van kunstmatige intelligentie. Wat een rijkdom!”
Meer lezen