Is er straks voor jou nog een huis in Apeldoorn-aan-Zee?

Wat een rare vraag; Apeldoorn ligt toch helemaal niet aan zee? Of is de vraag – als je kijkt naar de schaarste op de huizenmarkt en de stijging van de zeespiegel – helemaal niet zo raar?

Omdat het nadenken over dit soort vraagstukken zó belangrijk is, krijgt het op onze school een grote plek. In de gewone lessen, maar ook gedurende een dagdeel per week. In de onderbouw zijn er elk jaar vier vakoverstijgende modules, waarin leerlingen op zoek gaan naar antwoorden op grote vraagstukken over de toekomst van onze aarde. Dat maakt ons tot een echte GEO FUTURE SCHOOL. Samen werken we ideeën uit over de kernconcepten duurzaamheid, leefbaarheid, rechtvaardigheid, veiligheid en gezondheid. De verantwoordelijkheid voor de aarde die wij allemaal hebben, geven wij zo veel mogelijk ruimte in onze school.

Tijdens de projecten draait het om samenwerken, creatief denken en experimenteren. Kritisch zijn en vragen stellen aan mensen binnen en buiten de school. Standpunten verdedigen en oplossingen presenteren. En fouten maken mag, daar leer je van!

Op het Gymnasium Apeldoorn is er ruimte om je te ontwikkelen van discipulus naar sapiens: van iemand die kennis ontvangt, naar iemand die wijsheid deelt!

Non scholae sed vitae discimus.
Niet voor de school, maar voor het leven leren wij!