Juvenes Translatores | De vertalers van de toekomst

‘Ik had mij aangemeld voor de wedstrijd Juvenes Translatores, omdat ik erg veel van talen hou. Daarnaast vind ik het leuk om mee te doen met olympiades. Door de combinatie van beiden, heb ik besloten mee te doen.
Tijdens de wedstrijd kreeg je een Engelse tekst, van ongeveer één A4’tje lang, die je moest vertalen naar het Nederlands. De tekst kwam uit de toekomst en was een ‘’archeologisch bericht’’ over hoe men in deze tijd een vakantie ervoer in Europa. Daarnaast werden er tussendoor opmerkingen gemaakt over hoe bijvoorbeeld verkeersborden werken. Ik vond het erg leuk om mee te doen en beveel het zeker weten aan om ook mee te doen als je de kans hebt!’

Rozemarijn, klas 6

Rozemarijn heeft meegedaan aan de vertaalwedstijd Juvenes Translatores die wordt georganiseerd door de Europese Commissie. Leerlingen worden uitgenodigd om een vertaling te maken van een van de talen gesproken in Europa naar hun moedertaal. De sectie Engels heeft gekozen voor de vertaling van Engels naar Nederlands. Dit jaar mochten 26 scholen uit Nederland meedoen met maximaal 5 leerlingen uit klas 4,5 en 6. Twee uur lang heeft Rozemarijn zich gebogen over een Engelse tekst en deze zo goed mogelijk naar het Nederlands vertaald. Er wordt nu bepaald welke leerling uit Nederland de beste en mooiste vertaling heeft gemaakt en de winnaar mag in februari (mits de omstandigheden dat toelaten) naar Brussel om daar zijn of haar prijs in ontvangst te nemen. In januari verwachten we de uitslag….