Leren voor het leven

Elk jaar wordt in klas 4 een les reanimatie verzorgd in samenwerking met cardiologen en ambulancemedewerkers van Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn. Er zijn meerdere reanimatiepoppen op school aanwezig om te oefenen. In twee uur tijd leren de leerlingen reanimeren!

In april was er een herhalingsoefening voor klas 5. Een docent met het diploma reanimatie instructeur had een ongeval met een soldeerbout nagebootst. De leerlingen werden bij binnenkomst in het lokaal onverwacht geconfronteerd met deze situatie. Hoewel zij de reanimatielessen al een jaar geleden hadden gehad, wisten de leerlingen nog goed wat hen te doen stond. Vanwege Corona mochten ze niet zelf reanimeren, dat gebeurde door de docent. De hele klas zong mee met ‘Stain’ Alive’ om het juiste tempo aan te geven. Er was ook een nep AED aanwezig om te oefenen.

Bij een hartstilstand zijn de eerste 6 minuten van levensbelang. Hoe sneller er wordt gestart met reanimeren en een AED aangesloten wordt, hoe groter de kans op overleven. Daarom is het van groot belang dat ook jongeren een hartstilstand kunnen herkennen en leren reanimeren. Het Gymnasium Apeldoorn is een van de weinige scholen in Apeldoorn die aan het project ‘Reanimatie-onderwijs op scholen’ (ROOS) van de Hartstichting meedoet.

Onze school heeft voor drie schooljaren een samenwerkingsovereenkomst voor het reanimatieonderwijs gesloten met de Hartstichting. Als blijk van onze maatschappelijke betrokkenheid hebben we een gevelbord ontvangen van de Hartstichting.

Meer lezen: https://www.hartstichting.nl/reanimatie/leer-reanimeren/reanimatieonderwijs-op-school