Lisa heeft invloed in Den Haag

‘In mei ben ik op het Catshuis in gesprek geweest met minister-president Rutte naar aanleiding van zijn oproep hoe wij jongeren de Corona periode ervaren hebben en wat onze ideeën zijn. Mijn idee is een jongeren Instagram account; voor jongeren door jongeren. Dat kan nu handig worden gebruikt in de huidige Corona-crisis.

Samen met nog drie anderen die ik op het Catshuis heb ontmoet, zijn we verder gegaan als groepje. Begin juni zijn we op het ministerie van Justitie en Veiligheid geweest om ons idee te presenteren aan Ivar Nijhuis (hoofd Communicatie in crisisteam). Dit was een enorm succes. Wat wel grappig was, dat we dit presenteerden in het zaaltje waar de persconferenties nu worden gegeven.

We gaan nu verder met twee verschillende zaken. We zijn namelijk gevraagd bij de dinsdagmiddag gesprekken. Hierbij praten we over ideeën wat betreft communicatie gericht op jongeren over corona.
Daarnaast werken we nu samen met Number Five Foundation. Begin september hebben we ons idee gepitcht aan prinses Laurentien. En nu werken we samen met mensen van Number Five Foundation, die ons helpen ons idee vorm te geven in een project van minister Ollongren dat gaat over jongereninvloed in de politiek. We zijn zeer benieuwd naar het vervolg!’

Lisa, klas 3D