Meedenken over wateroverlast

De leerlingen van klas 3 zijn gestart met de Geo Future School module ‘Water in Apeldoorn’. De komende weken houden zij zich bezig met klimaatverandering. De aftrap voor deze module was op 11 november door het Waterschap Vallei en Veluwe, de opdrachtgever van dit GFS project.

Leerlingen krijgen de taak om na te denken over oplossingen voor wateroverlast in hun eigen omgeving: knelpunten in Apeldoorn. De oplossing moet zowel bijdragen aan het voorkomen van wateroverlast in natte periodes, als het tegengaan van de droogte in periodes van weinig neerslag.

Voordat de leerlingen zich buigen over de situatie in Apeldoorn, verdiepen zij zich in de situatie in Duitsland. De overstromingen van vorig jaar zomer en het ontstaan van de hoogwatergolf. Hoogteverschillen in het landschap worden vervolgens onder de wiskundige loep genomen. Water dat stroomt van hoog naar laag (goniometrie) en het berekenen van de breedte van het Apeldoorns Kanaal.

Het Waterschap Vallei en Veluwe is een organisatie die zich bezig houdt met het watervraagstuk. Ook burgers kunnen een belangrijke rol spelen in het verminderen van de wateroverlast. Leerlingen gaan argumenten aandragen waarom en hoe de inwoners van Apeldoorn hun steentje moeten bijdragen aan het terugdringen van wateroverlast in de gemeente! Voor de eindopdracht werken de leerlingen hun plannen uit in een digitale maquette in Minecraft. Daar maken ze een filmpje van.

Emma van der Zee (klas 5) is lid van het jeugdbestuur van het Waterschap Vallei en Veluwe. Tijdens de openingsbijeenkomst van de module heeft zij kort verteld over haar activiteiten voor het waterschap.