Home > Nieuws > Blended learning of niet blended learning?

Blended learning of niet blended learning?

donderdag 30 oktober 2014

Augustus 2015 starten wij met een eerste blended learning klas.
In een blended learning klas heeft elke leerling een eigen device bij zich. Deze laptop of hybride heeft de leerling elke dag in de les nodig, aangezien een deel van de lesinhoud digitaal aangeboden wordt. Het andere deel van de lesinhoud wordt verwerkt via schoolboeken.

Er wordt in de blended learning klas gewerkt met speciale apps en je kunt gedeeltelijk je eigen leerroute bepalen richting een bepaald leerdoel. Het leerproces in de klas is dus beter afgestemd op de persoonlijke leerbehoeftes van een leerling.
Niet iedereen leert in hetzelfde tempo, op hetzelfde niveau en niet iedereen maakt gebruik van dezelfde leerstrategieën. ICT-ondersteuning zorgt ervoor dat er in een blended learning klas meer keuzes te maken zijn op deze gebieden, zowel door leerling als door de docent, dan in een niet blended learning klas.

Het niveau van een blended learning klas is hetzelfde als die van een niet blended learning klas. In de onderstaande tabel zie je een aantal kenmerken van deze twee type klassen, die beide op onze school aangeboden worden.

Veel vragen en antwoorden over de blended learning klas vind je in de FAQ-lijst (Frequently Asked Questions). Klik hier voor de FAQ-lijst.
Om de eisen te zien waaraan je laptop of hybride moet voldoen, klik je hier.

Blended learning klasNiet blended learning klas
Hoog VWO (gymnasium) niveauHoog VWO (gymnasium) niveau
Tijdens een deel van de les(sen) wordt met boeken gewerkt.Tijdens alle lessen wordt vanuit boeken gewerkt
Je hebt elke dag je laptop in de les nodigAf en toe mag je, als je die hebt, je smartphone, tablet of laptop  in de les gebruiken
Structurele mix van online en face-to-face werkvormenAf en toe online werkvormen in het computerlokaal
Docent bepaalt welke onderdelen online worden uitgevoerdDocent bepaalt welke onderdelen online worden uitgevoerd
Werkvormen zijn activerend en afgestemd op leerstrategieWerkvormen zijn zoveel mogelijk activerend.
Voor de meeste vakken zijn opdrachten op verschillende niveaus beschikbaarDifferentiatie speelt in alle lessen een rol.
  • OlympiadeSchool Gymnasium Apeldoorn
  • reanimatie
  • cambridge-english-logo
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Gezonde school