Home > Nieuws > Contextrijk onderwijs: wat houdt dat in?

Contextrijk onderwijs: wat houdt dat in?

donderdag 3 september 2020

Dinsdag 28 december, 16.30 uur. Bij de 112-alarmcentrale komt een telefoontje binnen van Egbert Sanders, een inwoner van gemeente Vlotterhout, een klein dorpje in de provincie Gelderland. Egbert Sanders heeft hier een fruitkwekerij en heeft zojuist het lijk van zijn buurvrouw Hannah Hoogendoorn gevonden in het bos achter zijn land. Er wordt direct een politieauto naar Egbert Sanders gestuurd om poolshoogte te nemen.

Dit is de start van de NLT-module Forensische Technieken. Gedurende meerdere lessen verzamelen de leerlingen in groepjes aanwijzingen en bewijsmateriaal bij een fictieve moord.
Op de foto worden vingerafdrukken vastgelegd en bestudeerd door de leerlingen.
Het vak NLT bestaat uit vakoverstijgende modules waar leerlingen geleerde zaken van de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie en aardrijkskunde toepassen en verder verdiepen en verbreden.

Contextrijk onderwijs geeft schwung aan ons curriculum. Docenten zijn meer een inspirerende ambassadeur van hun vak. Leerlingen kunnen de lesstof wendbaar en weerbaar toepassen en ervaren extra motivatie om zich in de materie te verdiepen. De stof zal beter beklijven door de herkenbare ‘haakjes’ om het aan op te hangen. En docenten komen door hun authentieke lesinvulling veel beter uit de verf. Dit komt ook de samenwerking binnen de sectie en andere disciplines ten goede. Geen kenniseilandjes, maar kennisbronnen die elkaar aanvullen.

 

  • Olympiadeschool_Gymnasium Apeldoorn
  • reabordjesA4-5-2018.indd
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Prep centre logo_CMYK
  • Gezonde school