Home > Nieuws > Groene Chemiesymposium

Groene Chemiesymposium

donderdag 12 november 2015

Groene ChemieDinsdag 10 november heeft het Groene Chemiesymposium plaatsgevonden. Leerlingen uit de zesde klas konden kiezen wat ze deze dag wilden doen: een workshop/lezing geven voor derdeklassers over groene chemie en duurzaamheid , dagdeelvoorzitter zijn of het organiseren van de dag (tijdsplanning maken, lokalen regelen, intekenmodules op It’s learning maken, naar medeleerlingen communiceren, programmaboekjes maken, contact leggen met externe sprekers, beoordelingsformulieren maken, de catering en het klaarzetten van de ruimtes. De dag werd geopend door Joost Klein Kranenbarg en Sanne Schröduer en vervolgens gaven de leerlingen uit klas 6 in duo’s in 10 parallelsessies een workshop of lezing voor een groepje van 10 of 11 derdeklassers. ’s Middags hielden de oud-leerlingen en tegenwoordig studenten biotechnologie aan de Wageningen Universiteit Paul Verbraak (2010) en Simon de Regt (2013) een openingslezing over de ‘biobased economy.’ Een indrukwekkend verhaal dat nog maar eens benadrukte dat als je het over duurzaamheid hebt, je naar drie aspecten moet kijken: people, planet, profit. Hierna gingen de leerlingen naar verschillende lezingen die weer parallel aan elkaar plaatsvonden. Zo was er een lezing over de pyrolyse van biomassa, over enzymatische productie van bioplastics, over patenten en octrooien, over synthese van organische moleculen, over groene chemie in de praktijk, over organofosforkatalyse en over microreactoren. We kunnen terugkijken op een geslaagde dag die voor herhaling vatbaar is.
  • OlympiadeSchool Gymnasium Apeldoorn
  • reanimatie
  • cambridge-english-logo
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Gezonde school