Home > Nieuws > Gymnasium Apeldoorn draagt archief over aan Coda

Gymnasium Apeldoorn draagt archief over aan Coda

vrijdag 1 februari 2019

Op donderdag 31 januari 2019 heeft het Gymnasium Apeldoorn haar archief in bewaring gegeven bij het CODA museum. Nadat mevrouw Boersma en de heer Schaaf ruim vier jaar gewerkt hebben aan de volledige inventarisatie van het archief kon donderdag de laatste fase, de daadwerkelijke overdracht, plaatsvinden. Lees hieronder hun verhaal.

HET ARCHIEF VAN HET GYMNASIUM APELDOORN

In 2014 zijn wij, Annelies Boersma en Sjoerd Schaaf, begonnen met het ordenen en digitaal toegankelijk maken van het archief van de school. Annelies is jarenlang mediathecaris van de school geweest en Sjoerd heeft er gedurende enige jaren geschiedenisles gegeven.

Gedurende ruim vier jaar hebben wij ons vrijwel elke dinsdagmorgen naar een stoffige schoolzolder begeven om uit te zoeken wat er allemaal was en hoe we dat het beste konden ordenen. Vele schoolkranten, notulen, lustrumboeken, toneel- en musicalteksten, foto’s, verslagen van docentenvergaderingen en ouderavonden zijn door onze handen gegaan. Alles hebben we zorgvuldig gearchiveerd en opgeslagen in zuurvrije mappen en archiefdozen. We hebben ons hierbij geconcentreerd op de periode 1912, vanaf de eerste plannen voor de oprichting van de school, tot het jaar 2000. Vanaf dat moment wordt informatie steeds meer digitaal opgeslagen. Het archiveren daarvan laten we graag aan een nieuwe generatie archivarissen over.

We sluiten onze werkzaamheden aan het archief nu af. Dat doen we op twee manieren.

De eerste is dat het archief wordt overgedragen aan CODA. Willen we archieven ook in de toekomst goed kunnen bewaren, dan is opslag in een professionele en toegankelijke omgeving daarvoor de beste garantie. Deze overdracht heeft plaatsgevonden op 31 januari 2019.

De tweede is dat we een boekje hebben geschreven, getiteld Verhaaltjes uit het archief. Dit bevat een selectie uit de vondsten die wij op die zolder hebben gedaan. We hebben hiervoor een keuze gemaakt van onderwerpen die wij interessant, opmerkelijk of grappig vonden. Het boekje is voor   € 6,- te koop. Voor informatie: stuur een mail naar info@gymnasium-apeldoorn.nl.

Annelies Boersma,
Sjoerd Schaaf

  • Olympiadeschool_Gymnasium Apeldoorn
  • reabordjesA4-5-2018.indd
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Prep centre logo_CMYK
  • Gezonde school