Home > Nieuws > Gymnasium Apeldoorn trots op predicaat Geo Future School

Gymnasium Apeldoorn trots op predicaat Geo Future School

woensdag 25 maart 2020

Sinds afgelopen september is het Gymnasium Apeldoorn volwaardig Geo Future school en is daarmee één van de vier volwaardige Geo Future scholen in Nederland. Geo Future school houdt in dat er op vakoverstijgende wijze aandacht besteed wordt aan de grote vraagstukken waar we nu en in de toekomst mee te maken krijgen. Denk hierbij aan de voedselvoorziening voor een steeds verder groeiende wereldpopulatie, klimaatverandering en (locale) problemen die daarvan het gevolg zijn, de gezondheidszorg die bij mondiale problemen zoals de uitbraak van COVID-19 gecoördineerd moet worden en de ontwikkeling van duurzame energiebronnen. Bij de ontwikkeling van GFS modules wordt de verbinding gelegd tussen de theorie en de praktijk.

Binnen onze school zijn uit diverse vakken docenten betrokken geweest bij de ontwikkeling van enkele GFS modules. Zo wordt er in klas 3 in samenwerking met het Waterschap onderzoek gedaan naar wateroverlast in de wijk, in klas 2 wordt er nagedacht over de leegstand in de binnenstad en worden ideeën uitgewerkt in Minecraft en in klas 5 wordt er een campagne bedacht voor duurzamer consumentengedrag onder jongeren in samenwerking met de Gemeente Apeldoorn (Fair Trade Gemeente).

Op deze wijze wordt niet alleen de theorie gekoppeld aan de praktijk, maar zien leerlingen ook meer de relevantie van de lesstof in de eigen omgeving en worden zij actief betrokken bij de grote vraagstukken waar we mondiaal mee te maken hebben.

Meer lezen: https://innovationorigins.com/nl/geo-future-innovatief-en-praktisch-onderwijs/

 

  • Olympiadeschool_Gymnasium Apeldoorn
  • reabordjesA4-5-2018.indd
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Prep centre logo_CMYK
  • Gezonde school