Home > Nieuws > MEP Gelderland

MEP Gelderland

woensdag 16 mei 2018

 

Het is het weer zover! 10 leerlingen van onze school vergaderen de hele week in Arnhem. En één leerling is  journalist en doet samen met Omroep Gelderland verslag van alle activiteiten.

Voor wie nog niet bekend is met het MEP volgt hieronder een korte schets:

Het Model European Parliament (MEP) is een jaarlijks project waarbij leerlingen van verschillende scholen in een rollenspel het Europees Parlement nabootsen. Elk jaar in mei zijn honderddertig Gelderse Europarlementariërs in spe, gekleed in kokerrok, mantelpak en net kostuum, te vinden in en om Arnhem. In deze week wordt gediscussieerd, gedebatteerd en gespeecht over verschillende actuele Europese onderwerpen.

13 Gelderse scholen nemen deel aan de Gelderse MEP-conferentie. Elke school vertegenwoordigt met een delegatie van tien leerlingen een bepaalde Europese lidstaat. Die tien Europarlementariërs worden verdeeld over tien verschillende commissies, met elk een eigen Europees vraagstuk waar over gediscussieerd gaat worden. In elke commissie zitten dus dertien Europarlementariërs; één per deelnemende school.

De commissieleden krijgen twee dagen de tijd om op verschillende locaties in de regio Arnhem een resolutie op te stellen. Daarin staan de belangrijkste problemen en de daarbij behorende oplossingen met betrekking tot hun vraagstuk.

Tijdens de plenaire vergaderingen in de Statenzaal van het Provinciehuis komen alle Europarlementariërs op donderdag en vrijdag bij elkaar en worden de opgestelde resoluties verdedigd en bediscussieerd. Na een uitvoerige behandeling met voor- en tegenspeeches, vragen, een debat en amendementen, mogen alle deelnemers stemmen. Zo wordt de resolutie aangenomen of afgewezen.

Van elke school wordt één leerling geselecteerd voor de nationale MEP-conferentie in Den Haag, in het najaar van 2018. De 13 leerlingen die door mogen naar de nationale MEP-conferentie maken zelfs weer kans om door te gaan naar een van de internationale conferenties! Zo blijkt het maar: je begint dit jaar in Gelderland, maar over minder dan 1 jaar zou jij in Helsinki of Tallinn kunnen staan!

De leerlingen die onze school vertegenwoordigen zijn door de MEP’ers van vorige jaar geselecteerd op een zeer professionele manier. Onderstaande leerlingen gaan mee:
Jaap Slis, Bien Gratama, Florent Beijnes, Sanne de Jong, Marke Zwaan, Karel Wellink, Sam Bonhof, Loes van de Meerakker, Marjolein Denison, Homme Grotenhuis. (klas 4), Pepijn Kruiswijk commissievoorzitter, Guido Steenbergen (journalist) klas 5.

Dit is trouwens ook de reden waarom deze week op school de Europese vlag uithangt.

 

  • Olympiadeschool_Gymnasium Apeldoorn
  • reabordjesA4-5-2018.indd
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Prep centre logo_CMYK
  • Gezonde school