Home > Nieuws > Op de vleugels van Minerva

Op de vleugels van Minerva

donderdag 29 november 2018

In de klassieke oudheid was Minerva, ook wel gesymboliseerd als een uil, de godin van de wijsheid. Best logisch dus dat het programma voor extra ondersteuning én verrijking op het Gymnasium Apeldoorn naar haar is genoemd. De capita selecta is een bonte verzameling onderwerpen die niet zo snel tijdens de ‘normale’ lessen aan bod komen.
De capita selecta in klas 1 lopen ten eind. De leerlingen hebben kunnen kiezen uit een breed aanbod, variërend van debatteren, Nederlands met gebaren, de dans Bachata of perspectief tekenen. Zeven weken is er twee uur per week hard gewerkt om iets geheel nieuws onder de knie te krijgen.

Perspectief tekenen:
Hoe kun je een ruimtefiguur zo tekenen dat het ook écht een driedimensionale figuur lijkt? In deze caput maken de leerlingen tekeningen die ook echt diepte lijken te hebben.

Gebarentaal
In deze caput leert Inge Salzmann (klas 6) de leerlingen gebaren uit de Nederlandse gebarentaal.
Weet jij wat de gebaren op de foto’s hieronder betekenen?

 

Minerva begrijpend lezen
De lessen vormen een aanvulling op de lessen zakelijk lezen van het vak Nederlands. De leerlingen werken aan de uitbreiding van hun woordenschat en leren hoe ze de verbanden in een alinea, tussen alinea’s en tussen onderdelen van een tekst kunnen herkennen en benoemen.

  • Olympiadeschool_Gymnasium Apeldoorn
  • reabordjesA4-5-2018.indd
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Prep centre logo_CMYK
  • Gezonde school