Home > Nieuws > Uitreiking Cambridge certificates

Uitreiking Cambridge certificates

maandag 1 oktober 2018

97% van de 178 kandidaten is geslaagd voor hun Cambridge English Exams! Waarvan 22% op het hoogst haalbare grade A niveau. Een topprestatie van kandidaten en docenten. Afgelopen vrijdag was de uitreiking van het Advanced Exam Certificate, vrijdag 5 oktober is de uitreiking van het First Certificate.
  • Olympiadeschool_Gymnasium Apeldoorn
  • reabordjesA4-5-2018.indd
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Prep centre logo_CMYK
  • Gezonde school