Onderwijs met oog op de toekomst

Gymnasium Apeldoorn is een Geo Future School. Daar zijn we trots op! Onze Geo Future School (GFS) modules dagen leerlingen uit om na te denken over grote, actuele vraagstukken. Thema’s die echt iedereen aangaan, bijvoorbeeld duurzaamheid en gezondheid.

De maatschappij, dat ben jij

Gymnasiaal onderwijs betekent ook dat je zoekt naar de relevantie van leren. Via GFS zijn we als school actief aan het werk rondom maatschappelijke thema’s. Leerlingen doen ervaringen op en ontwikkelen zich tot kritische wereldburgers. Ze leren om het verschil te durven maken – op hun eigen manier en in het klein. Zulke wereldburgers zijn onmisbaar in de toekomst!

Geo Future Onderwijs

Een dagdeel in de week staat een vakoverstijgende Geo Future School module op het rooster van de onderbouw leerlingen. Die ochtend of middag werken alle leerlingen van klas 1, 2 en 3 per jaarlaag ideeën uit over vraagstukken van de toekomst. Uitdagingen waar we allemaal mee te maken hebben: klimaatverandering, gezondheid, globalisering, energie, water, voedsel, steden, logistiek en geopolitiek.

Contextrijk leren

Er zijn vier GFS-modules per schooljaar. Deze worden door onze eigen docenten gemaakt in samenwerking met een kennisinstituut of bedrijf in de omgeving. Deze externe partners beschikken over relevante kennis en zijn goed op de hoogte van actuele vraagstukken. Leerlingen werken aan ‘open’ opdrachten en worden uitgedaagd om kritisch en creatief na te denken. Ze zijn veel meer zelf verantwoordelijk voor wat ze leren. En fouten maken mag, daar leer je van!

21e-eeuwse vaardigheden

We oefenen vaardigheden die nodig zijn in en bijdragen aan de toekomstige samenleving. Creatief en probleemoplossend nadenken, ICT- en mediawijsheid, buiten de klas leren, samenwerken en presenteren. Leerlingen krijgen feedback op hun inhoudelijke bijdrage, hun manier van samenwerken en hun presentatie. Op die manier staat leren echt centraal en kunnen ze zich ontwikkelen van discipulus naar sapiens: van iemand die kennis ontvangt naar iemand die wijsheid deelt.

Veel denkwerk en ontwikkeltijd

Ook voor medewerkers is deze onderwijsvorm nieuw. Ons Geo Future onderwijs is nog volop in ontwikkeling. Het vergt extra inspanning van docenten, bijvoorbeeld voor het zelf maken van lesmodules. Ook blijkt nu in de lespraktijk dat bepaalde zaken aandacht nodig hebben. Bijvoorbeeld hoe het werkt dat leerlingen geen boordeling krijgen en wat dit doet met hun motivatie en beeldvorming. Of dat er soms weinig tijd is voor belangrijke onderdelen van een module.

Docent en leerling aan het woord

Tekendocent Thomas: ‘Zelf heb ik de afgelopen weken veel geleerd over de uitvoering. Bijvoorbeeld welke moeite het kost om modules en activiteiten goed van de grond te krijgen. Het samenwerken met bedrijven en docenten van andere vakken levert ook veel op. Uiteindelijk geven we les over actuele onderwerpen en doen we interessante opdrachten’. Esmé (leerling): ‘Ik heb nagedacht over de binnenstad van Apeldoorn en een voorstel verdedigd in de Raadszaal. Wie weet fiets ik over een paar jaar door ‘mijn straat’ en zie ik dat het geworden is zoals ik heb voorgesteld!’

En zo is iedereen in ontwikkeling… Gymnasium Apeldoorn is een uitnodigende plek om te leren

Oproep: vindt u het leuk om een bijdrage te leveren aan ons GFS-onderwijs, bijvoorbeeld door het openstellen van een werkplek of het geven van een gastles? Laat dit dan weten door te mailen naar [email protected].