Home > Onderwijs > Engels – Cambridge English

Engels – Cambridge English

Gymnasium Apeldoorn betekent zeker ook je grenzen verleggen. Letterlijk en figuurlijk. Want de ervaring leert dat veel van onze leerlingen later vaak in het buitenland stage gaan lopen, er gaan studeren en er zelfs hun werk vinden.

Internationale oriëntatie 
Om je daar optimaal op voor te bereiden en je voor later nog bredere studiekansen te bieden, doen we op Gymnasium Apeldoorn veel aan internationale oriëntatie. Vanaf de eerste klas krijg je bij Engels les uit een methode die voorbereidt op de Cambridge English examens in klas 5. Je kunt er zelf voor kiezen of je aan deze examens wilt deelnemen. Daarnaast krijg je ook volop mogelijkheden om via uitwisselingen of buitenlandse reizen/excursies kennis te maken met andere culturen.

Extra uitdaging  
Bij aanmelding voor het Gymnasium hoef je niet per se goed te zijn in Engels om de lessen te kunnen volgen. Het is natuurlijk wel een voordeel als je graag met taal bezig bent. Dan kun je de extra uitdaging van Cambridge English zeker aan. Extra uitdaging ja, want in de les wordt veel in het Engels gesproken en je moet in de eerste klas ook al vijf Engelstalige boeken lezen!

Cambridge Certificates
Gymnasium Apeldoorn mag zich officieel Opleidingsschool noemen. Dat betekent dat wij op onze school Cambridge English examens mogen afnemen.

Voor de volledigheid: Cambridge English is de algemene benaming voor onderwijs in de Engelse taal, ter voorbereiding op door de Universiteit van Cambridge ontwikkelde examens; Cambridge English leidt op tot het behalen van internationaal erkende diploma’s, die Cambridge Certificates worden genoemd. De twee bekendste daarvan zijn het First Certificate in English (dit examen nemen wij diagnostisch af in klas 3)  en het Certificate in Advanced English (aan dit examen kun je meedoen in klas 5 of misschien wel in klas 4 als het je makkelijk af gaat).

Sneller toegelaten 
Als je het CAE-diploma haalt, dan heb je een internationaal erkend diploma. En ook al is het geen voorwaarde om in het buitenland te kunnen studeren, met een Cambridge English-diploma op zak word je wel sneller toegelaten op meerdere buitenlandse universiteiten.

  • Olympiadeschool_Gymnasium Apeldoorn
  • reabordjesA4-5-2018.indd
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Prep centre logo_CMYK
  • Gezonde school