Home > Onderwijs > Opleidingen

Opleidingen

Naast het reguliere vakkenaanbod, bieden wij ook de klassieke talen Latijn en Grieks, Cambridge English en filosofie aan en hebben we een sterk bèta-profiel. We leren je bij alle vakken een basishouding van verwondering en nieuwsgierigheid, deze basishouding komt bij elk vak en elke opleiding van pas.

Direct in het eerste jaar start je bij ons op school met je gymnasiumopleiding. Het vak Latijn staat op het rooster, na kerst volg je ook Grieks. Geleidelijk aan leren we je in klas 1 je werk te plannen aan de hand van studiewijzers. De bedoeling is dat je al doende steeds meer bedreven worden in het zelf plannen van je huiswerk. Niet alle nieuwe vakken lukken meteen in klas 1. De eerste tijd mag je fouten maken. Bij de rapportage wordt daar rekening mee gehouden.

Heb je in het begin van klas 1 moeite met taal, begrijpend lezen, rekenen of studievaardigheden? Dan kan je rekenen op extra begeleiding. En leerlingen die meer aankunnen kunnen kiezen uit zogenaamde ‘capita selecta’. Een aantal klassen krijgt de lessen ‘blended’ aangeboden. Dit houdt in dat je zowel met boeken als met digitale leermiddelen werkt. Je werkt dagelijks met je eigen laptop op school.

Aandacht voor taal en cultuur

Wij willen jouw zo breed mogelijk laten ontwikkelen. Vandaar dat we veel aandacht aan taal en cultuur besteden.

Veel vakken nemen geen genoegen met de vereiste basiskennis maar nemen je mee en willen je de ogen openen voor de achtergronden of de diepere lagen. Literatuur, de geschiedenis van een vak, drama en excursies, hebben een grote meerwaarde. Daar zul je op school en in hun latere leven veel plezier van hebben. Dat geldt zowel voor de alfa- en bètavakken als voor de gammavakken.

Cambridge English

Al tien jaar biedt Gymnasium Apeldoorn de leerlingen de mogelijkheid om vanaf klas 1 een zogenaamde Cambridge English opleiding te gaan volgen.
Cambridge English is de benaming voor onderwijs in de Engelse taal dat leerlingen voorbereidt op door de Universiteit van Cambridge ontwikkelde examens en opleidt tot het behalen van een Cambridge Certificate. Dit is een internationaal erkend diploma.
De twee bekendste diploma’s zijn het First Certificate in English (FCE) en het Certificate in Advanced English (CAE). Inmiddels hebben we ook het predicaat Opleidingsschool. Dit houdt in dat wij Cambridge examens mogen afnemen op onze school.

  • Olympiadeschool_Gymnasium Apeldoorn
  • reabordjesA4-5-2018.indd
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Prep centre logo_CMYK
  • Gezonde school