Home > Onderwijs > Reanimatieonderwijs op Gymnasium Apeldoorn

Reanimatieonderwijs op Gymnasium Apeldoorn

Gymnasium Apeldoorn werkt samen met de Hartstichting aan structureel reanimatieonderwijs
Jong geleerd is oud gedaan


Het Gymnasium Apeldoorn gaat structureel reanimatieonderwijs geven aan haar leerlingen. De school heeft hiertoe een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Hartstichting. Scholen die erkend reanimatieonderwijs geven, zijn te herkennen aan een gevelbord bij de ingang. Het Gymnasium heeft dit bord uit naam van de directeur van de Hartstichting ontvangen.

De leerlingen leren via ‘de 6-Minutenles’, het lesprogramma van de Hartstichting, hoe ze borstcompressies kunnen toepassen, mond-op-mond-beademing kunnen geven en een AED kunnen gebruiken. De reanimatielessen worden gegeven door de eigen leerkrachten. Zij hebben een cursus tot reanimatie-instructeur gevolgd. Deze cursus is gecertificeerd door de Nederlandse Reanimatie Raad. De Hartstichting investeert in deze opleiding van leerkrachten.

Feiten en cijfers
Het project op de scholen is erg belangrijk omdat er elke week 300 mensen een hartstilstand krijgen buiten het ziekenhuis. Door binnen de eerste 6 minuten 112 te bellen, te reanimeren én te defibrilleren, vergroot je de overlevingskans van het slachtoffer aanzienlijk. Jaarlijks kunnen er zo circa 2.500 extra levens worden gered. Om dit mogelijk te maken, zijn méér mensen nodig die kunnen reanimeren.

Reanimeren kun je leren!
Reanimeren is niet moeilijk. Onderzoek wijst uit dat iemand van 13 à 14 jaar (vanaf het 2e leerjaar of hoger van het voortgezet onderwijs) fysiek sterk genoeg is om goede borstcompressies te geven. De 6-Minutenles is door de Hartstichting speciaal ontwikkeld voor jongeren en geschikt gemaakt voor digiborden. Leerkrachten kunnen deze lessen zelf verzorgen. 

Afdelingsleider klas 1 en 2 Erwin Hudepohl en reanimatie instructeur Ingeborg Verdegaal benadrukken het belang van structureel leren reanimeren. “Als jaarlijks een kleine 100 leerlingen van onze school leren reanimeren, dan vergoot dat de kans dat zij zelfverzekerd kunnen optreden in het geval zij te maken krijgen met een hartstilstand in hun omgeving.”

Breed draagvlak
Op dit moment bieden ruim 100 middelbare scholen in Nederland via het lesprogramma van de Hartstichting reanimatieonderwijs aan. Deelnemende docenten en leerlingen zijn erg enthousiast over de reanimatielessen. Leerlingen geven aan dat ze het nuttig vinden om te leren reanimeren. Docenten en scholen koppelen terug dat het lesprogramma goed aansluit bij de ‘wettelijke opdracht tot burgerschapsvorming’ én bij vakken als biologie, lichamelijke opvoeding, maatschappijleer en verzorging. Klik hier om te lezen hoe de leerlingen uit klas 4 hebben leren reanimeren.

Over de Hartstichting
Er zijn nu 1 miljoen hart- en vaatpatiënten in ons land. Elke dag overlijden er ruim 100 mensen aan hart- en vaatziekten en komen er 1000 mensen in het ziekenhuis terecht. De preventie, behandeling en genezing van de ziekte is de belangrijke missie van de Hartstichting. Wij strijden al méér dan 50 jaar tegen hart- en vaatziekten, een van de belangrijkste doodsoorzaken in ons land, door financiering van onderzoek, voorlichting over een gezonde leefstijl en het realiseren van innovaties in de zorg. Voor meer informatie: hartstichting.nl.

  • Olympiadeschool_Gymnasium Apeldoorn
  • reabordjesA4-5-2018.indd
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Prep centre logo_CMYK
  • Gezonde school