Ontboezemingen

10 april 2018

Met het eindexamen in zicht ontvingen de eindexamenleerlingen een boodschap van zichzelf uit het verleden. Op 10 april 2018 fietsten 18 tweedeklassers van Gymnasium Apeldoorn samen met hun mentor en docent tekenen, Thomas van Klaveren, naar ‘De Kathedraal’ in het Kroondomein. Dit is een van de mooiste kunstwerken van Apeldoorn, te vinden tussen de bomen. De leerlingen namen plaats op een bronzen stronk en schreven na enige bezinning een ontboezeming op. Hun schrijfsels werden bewaard in een verzegelde envelop in het tekenlokaal. Precies vier jaar later kregen de zesdeklassers hun eigen ontboezeming weer terug.

Zowel kunstenaar Marinus Boezem als Prinses Beatrix waren uitgenodigd om bij de overhandiging aanwezig te zijn. Beiden konden helaas geen gevolg geven aan de uitnodiging. Dat maakte de verrassing voor de leerlingen er niet minder om, er is genoeg gebeurd de afgelopen vier jaar. De kunstenaar liet weten zeer enthousiast te zijn over dit bijzondere moment.

Fatna las terug over haar lieve klasgenoot waarmee ze nog altijd bevriend is. Milan maakte destijds een tekening van een hoofd vol muzieknoten; inmiddels is hij aangemeld bij het conservatorium Rotterdam voor een studie trompet. Esmée hoopte dat zij later een baantje zou hebben bij hotel De Keizerskroon; dit heeft zij inmiddels ook. Tim wenste zichzelf toe dat hij in de zesde klas zou komen en vroeg zich af of hij later nog steeds vol zou zijn van het computerspel Fortnite. De zesde klas heeft hij inderdaad gehaald en het spel speelt hij niet meer. Jet spatte haast uit elkaar van pret bij het openen van de envelop; het leukste wat zij in tijden meemaakte.

Het was een mooie ontmoeting met fijne gesprekken. Een moment werd tot echo uit het verleden, een spiegel met terugwerkende kracht. De tussentijd als een brug van reflectie naar het nu. Inmiddels mocht voor veel van onze eindexamenkandidaten de vlag al uit, en duimen we voor de leerlingen die hun examen nog gaan afronden in het derde tijdvak. Zij krijgen de uitslag op 14 juli. We wensen hen allen een prachtige toekomst.