Op het Gymnasium: voor ouders

Waar wij trots op zijn? Met stip op nummer 1 staan onze leerlingen! Ieder jaar vallen bepaalde dingen steeds weer op. Bijvoorbeeld dat ze eigenwijs en niet op hun mondje gevallen zijn. Ze staan open voor hulp, denken zelf ideeën uit en vormen hun oordeel. Ze onderzoeken de ruimte om onbelemmerd slim te zijn. Hun leerplezier, nieuwsgierigheid en belangstelling zijn kenmerken die ook later goed van pas komen. Wij moedigen ze aan om hun talenten te ontwikkelen en zichzelf te zijn.

Schoolmotto

De unieke sfeer op school komt niet uit de lucht vallen. Al sinds de oprichting van Gymnasium Apel­doorn in 1913 is dit ons motto: Beatus homo qui invenit sapientiam | Gelukkig is de mens die wijsheid vindt. Deze zin legt uit dat je de wijsheid nooit indi­vidueel zult vinden. Je groeit samen op en bent er voor elkaar. Veiligheid en betrokkenheid vormen de kracht van onze school. Wij willen graag dat leerlingen inzicht én geluk vinden, met respect voor elkaars eigenheid. Iedereen is anders en dat waarderen we. Dit motto is de drager van ons lesaanbod en onze leer- en werkom­geving. Daarom zijn wij eigenlijk net zo trots op onze docenten die dit kaliber onderwijs garanderen.

Contact met ouders

Het is wezenlijk en waardevol: goed contact tussen ouders en school. De mentoren en docenten zijn het eerste aanspreekpunt. Vanaf de open dag of een plus-les-middag groeit het aantal contactmomenten tijdens het schooljaar. De tweejaarlijkse 10-minutengesprekken zijn hier een bekend voorbeeld van. Gesprekken in de driehoek ‘leerling-ouders-school’ hebben bijna altijd onze voorkeur. Ook de ouderraad organiseert een jaarlijkse thema-avond. Via deze en andere activiteiten dragen zij enorm bij aan de kwaliteit, sfeer en uitstraling van de school.

Kwaliteit en resultaat

Wij zijn een lerende school en passen nieuwe inzichten graag toe in de praktijk. Ouders en leerlingen zijn ook tevreden over ons onderwijs. Dat blijkt uit de enquêtes die we ieder jaar afnemen. Qua veiligheid scoren we een 8,7 bij ouders en een 8,8 bij leerlingen. De algemene tevredenheid belonen ouders met een 7,9 en leerlingen met een 7,7. Meer weten? Zoek ons op: scholenopdekaart.nl

Begeleiding op maat

Vanaf dag één zorgen wij dat nieuwe leerlingen zich thuis voelen op school. De mentor speelt hier een centrale rol in en betrekt ouders bij dit proces. Deze begeleiding is zo ingericht dat leerlingen snel de weg weten en vragen durven stellen. Zo krijgen ze inzicht in hun handelen en fouten maken mag – daar leer je juist van. De leerlingbegeleiders uit klas 5 helpen wekelijks en zijn een fijne steun en toeverlaat. Is er extra ondersteuning, training of expertise nodig, dan zijn er meerdere mogelijkheden. Al deze onderwerpen – net als dyslexie, decaan, passend onderwijs, huiswerkbegeleiding – staan uitgebreid beschreven in de schoolgids.

Heeft u na het lezen nog vragen, neem dan gerust contact op. Wij informeren u graag en stellen de betrokkenheid van ouders zeer op prijs!