Op weg naar Het Lagerhuis

Donderdag 2 februari deed onze school weer mee aan het jaarlijkse Lagerhuis debat in het Provinciehuis te Arnhem. Op weg naar Het Lagerhuis is de grootste debatwedstrijd van Nederland voor jongeren in het voortgezet onderwijs. Er wordt gedebatteerd over actuele maatschappelijke vraagstukken. Leerlingen kunnen hun spreekvaardigheid vergroten en ervaren welke onderwerpen een rol spelen in de provincie en hoe politieke besluitvorming tot stand komt. Misschien is het zelfs wel een eerste stap richting een politieke carrière. Verschillende oud-deelnemers zijn nu actief in de politiek!

Bij Op weg naar Het Lagerhuis strijden zo’n tweehonderd scholen om de titel ‘beste debatschool van Nederland’. In januari, februari en maart zijn de provinciale voorrondes. De winnaars van de voorrondes komen tegen elkaar uit in de landelijke finale die in het voorjaar wordt uitgezonden op NPO 2.

Op weg naar Het Lagerhuis bestaat uit vier verschillende wedstrijdonderdelen: de V-Rede, het vaste rollen debat, het 360-graden debat en het 1-op-1 debat. Een jury beoordeelt elk wedstrijdonderdeel aan de hand van criteria als:

  • meeste invalshoeken
  • beste onderbouwing van de argumenten
  • geloofwaardig gebruik van persoonlijke argumenten en voorbeelden
  • meest pakkend / humor
  • beste lichaamstaal
  • beste samenwerking binnen het team

V-rede

De V-rede is een bijzonder onderdeel. Het is een speech waarin één deelnemer zijn of haar visie geeft op de toekomst en zo de kans krijgt om zelf een maatschappelijk onderwerp te agenderen.

Vaste rollen debat

Het vaste rollen debat is een debat van tien minuten over een stelling tussen twee teams van tien deelnemers. Door loting wordt bepaald welk team de stelling moet verdedigen en welk team de stelling moet aanvallen. Het hele team is dus ‘voor’ de stelling of ‘tegen’ de stelling. Een gespreksleider verdeelt de spreektijd op een eerlijke manier tussen de teams en bepaalt wie op welk moment het woord heeft. De tijd wordt bijgehouden door de debatklok. Tijdens de laatste vijf seconden van het debat mag er door alle aanwezigen hardop worden afgeteld.

1-op-1 debat

Het 1-op-1 debat is een debat tussen twee deelnemers van 2 verschillende scholen. De gespreksleider opent het debat door het woord te verlenen aan de voorstander van de stelling. Vervolgens mag de tegenstander hierop reageren. Na de eerste uitwisseling van argumenten is het aan de deelnemers zelf om de spreektijd op een eerlijke manier te verdelen. Het 1-op-1 debat duurt altijd vijf minuten en de laatste vijf seconden wordt er opnieuw afgeteld.

360-graden debat

Het 360-graden debat is vergelijkbaar met het vaste rollen debat, Het verschil is dat beide teams afwisselend ‘voor’ en ‘tegen’ de stelling zijn. Enkele minuten nadat het 360-graden debat geopend is klinkt er een zoemer en vanaf dat moment zijn de rollen omgekeerd. Tegen het eind van het debat klinkt de zoemer nog een keer en worden de rollen weer omgedraaid. De wissel is een belangrijk moment tijdens dit debat. De deelnemer die aan het woord was houdt het spreekrecht en kan direct zijn of haar eerder genoemde argumenten ontkrachten of een nieuw punt maken. Ook dit debat duurt tien minuten en weer mag er tijdens de laatste seconden worden afgeteld. Door de wisselingen in dit debat is het altijd onvoorspelbaar. Tijdens dit debat let de jury goed op verschillende invalshoeken en originaliteit.

Op 2 februari vertrok de debatgroep al vroeg met de bus naar het Provinciehuis om daar de hele dag debatten te voeren en te volgen. Josefine en Dorinthe hebben een prachtige redevoering gehouden:

Helaas is ons team niet door naar de volgende ronde. Op de tweede dag van de provinciale voorrondes heeft het Christelijk Lyceum de finale gewonnen. Het was een leerzame en heel gezellige dag. Volgend jaar zijn wij er zeker weer bij!

Gymnasium Apeldoorn is Geo Future School. De naam zegt het al: met het oog op de toekomst. Klassieke wijsheid, contextrijk onderwijs, talentontwikkeling, en burgerschap. We nodigen je uit om jezelf te laten zien. Op school en in de wereld.