Pissebedden onder de loep nemen

Met een groepje leerlingen uit de bovenbouw liep de biologiedocent naar het bos tegenover de school. Ze waren op zoek naar pissebedden voor een practicum over gedrag en beweging. Het duurde niet lang voordat de eerste exemplaren in de meegebrachte petrischaaltjes zaten. Een salamander als verrassende bijvangst. Die werd weer vrijgelaten en de pissebedden gingen mee naar lokaal 13. 

Pissebedden leven buiten onder stenen of stukken hout. Als het voorwerp waar ze onder zitten opgetild wordt (= prikkel), kruipen ze ergens anders onder (= respons). In het practicum onderzochten de leerlingen de respons van pissebedden op drie verschillende prikkels: temperatuur, vocht en licht. Eerst stelden ze een hypothese op en formuleerden een verwachting over de uitkomst van de proef. Vervolgens maakten ze in groepjes drie verschillende proefopstellingen met behulp van heet water en ijsblokjes, vochtig filtreerpapier en aluminiumfolie.

Aan de hand van een tijdschema werd geteld hoeveel pissebedden een voorkeur hadden voor een warme/koude omgeving, droge/vochtige omgeving en een lichte/donkere omgeving.

Neem voor de uitkomst gerust contact op met de leerlingen via [email protected]. Deze digitale prikkel levert wellicht een zeer geanimeerde respons op!