Pitchen in de raadzaal

Voor de Geo Future School module ‘Binnenstedelijke ontwikkeling’ heeft Esmée een oplossing bedacht voor problemen in de binnenstad: Wie weet zie ik over een paar jaar iets terug van mijn voorstel aan de Gemeente Apeldoorn om ‘mijn’ straat veiliger te maken.

Gymnasium Apeldoorn is Geo Future School. De naam zegt het al; met het oog op de toekomst! Deze onderwijsstroom daagt uit om na te denken over grote, actuele vraagstukken die iedereen aangaan. In de gewone lessen én in vakoverstijgende modules en projecten.

Woensdag 24 augustus is klas 2 gestart met het GFS project ‘Binnenstedelijke ontwikkeling’. Een module die inzoomt op de (duurzame) ontwikkeling van de binnenstad van Apeldoorn. Opdrachtgever van dit project is de Gemeente Apeldoorn. In de aula volgden de leerlingen eerst een hoorcollege over de opbouw van de module. Vervolgens werd de eindopdracht toegelicht door een stedenbouwkundige en een planoloog van de Gemeente Apeldoorn.

Onderdeel van het project is het onderzoeken en intekenen van de ontwikkeling van Deventer en Apeldoorn op een kaart. Hiervoor zijn de leerlingen op excursie naar Deventer geweest. Ook stond een bezoek aan het CODA-archief op het programma. In het archief zochten ze naar informatie over een monument in Apeldoorn. Denk hierbij aan de architect en de functie van het monument vroeger en nu.

De eindopdracht van deze module is: ‘Maak een (bouw)plan voor een bepaalde straat of pand in de binnenstad van Apeldoorn waarin een duidelijke visie voor duurzame leefbaarheid geschetst wordt.’ Hier zijn mooie ideeën uit voortgekomen. Ideeën voor een zwembad aan de Vlijtseweg en een oplossing voor problemen in de Stationsdwarsstraat. Vrijdag 7 oktober mochten de leerlingen hun plannen presenteren in de raadzaal van de gemeente Apeldoorn. Bekijk hieronder twee voorbeelden: problemen in de Stationsdwarsstraat en zwembad aan de Vlijtseweg.