Samen maken we een betere wereld

Water krijgt op dit moment veel aandacht en dat is belangrijk. Want water is van grote invloed op onze leefomgeving. Ik, Emma van der Zee, zit in nu anderhalf jaar in het jeugdbestuur van het waterschap Vallei en Veluwe. Dat vind ik ontzettend leuk om te doen! Het begon allemaal met het Geo Future School project ‘Water in Apeldoorn’. Daarbij moesten we een oplossing bedenken voor wateroverlast in onze eigen omgeving. Na dit project las ik dat het waterschap Vallei en Veluwe een jeugdbestuur wilde oprichten. Het leek mij interessant om daaraan mee te doen.

Mijn sollicitatiegesprek was met dijkgraaf Marijn van Ornstein, Wilhelmine, nu onze voorzitter, en Sari, één van onze begeleiders en ik ben verkozen om zitting te nemen in het jeugdbestuur. In september 2021 werd het jeugdbestuur geïnstalleerd. We hebben toen allemaal ons eigen project opgestart en een jeugdbestuursagenda gemaakt. Daarin staan projecten en thema’s die we belangrijk vinden. Het jeugdbestuur overlegt eens in de drie weken. Dan vertellen we elkaar hoe het met ons project gaat en vullen elkaars projecten aan met ideeën.

Zelf ben ik samen met Luuk, mede-jeugdbestuurder, een project gestart. We maken een lespakket voor kinderen in groep 7 en/of 8 van de basisschool om hen waterbewust te maken. We willen deze lessen zelf gaan verzorgen. Hopelijk kunnen we daar in mei/juni 2023 mee starten.

Samen met de andere leden van het jeugdbestuur doe ik nog meer leuke en leerzame dingen. Zo heeft het waterschap een rondleiding georganiseerd bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Bij een schouwdiner heb ik met andere waterschappers en mensen die met water te maken hebben, zoals wetenschappers en bestuurders van de overheid, gepraat over onze toekomst. Ook heb ik een vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe bijgewoond. En tijdens het jubileumfeest Festival Kristal hebben we veel interessante gesprekken gehad met medewerkers van het waterschap. We konden ook nog zelf het leuke Festival bezoeken!

Ik leer ontzettend veel van deze eerste bestuurlijke ervaring en het smaakt naar meer!

Emma (klas 5)