Schoolgids

Anti-discriminatie

Onder discriminatie wordt verstaan:
‘Elke handeling of praktijk die tot gevolg heeft, dat mensen worden achtergesteld, veroordeeld of beledigd op grond van ras, geloof, levensovertuiging, sekse, seksuele voorkeur, culturele achtergrond, sociaaleconomisch milieu en fysieke verschijning’

Om discriminatie te voorkomen wordt op school:

  • in de lessen aandacht besteed aan andere culturen, levensbeschouwingen en levensovertuigingen. Leerlingen leren dat mensen gelijkwaardig zijn;
  • rekening gehouden met de belevings- en ervaringswereld van leerlingen van diverse afkomst;
  • uitleg gegeven aan de oorzaken en de effecten van racisme, vooroordelen en discriminatie;
  • iedere uiting van racisme, vooroordelen en discriminatie bestreden;
  • voorkomen dat de gebruikte methodes uitingen van vooroordelen, racisme en discriminatie bevatten.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich fijn en veilig voelt op school. Hiervoor hanteren wij ook onze gouden regels en het protocol anti-pesten. Zijn er toch vervelende gebeurtenissen of situaties, dan kan altijd contact gezocht worden met de vertrouwenspersoon.