Schoolgids

Cambridge certificates

Onze leerlingen verleggen graag de grenzen, ook om bredere studiekansen te creëren. Engels is voor wereldburgers ook een onmisbare taal, dus stevig vertegenwoordigd in ons aanbod. Naast onze reguliere lessen bieden wij extra gemotiveerde leerlingen de optie ‘Cambridge English’ aan. Dit is onderwijs in de Engelse taal, ter voorbereiding op door de Universiteit van Cambridge ontwikkelde examens. Wij mogen als school zelf de examens afnemen voor een internationaal erkend CAE-diploma. Leerlingen worden hiervoor onder lestijd extra ondersteund door hun vakdocent. Mogelijke Cambridge Examens zijn: B2 First (klas 2/3), C1 Advanced (klas 4/5) en C2 Proficiency (klas 5/6). Deze examens vinden plaats in de tweede helft van het jaar. Meer informatie over Cambridge Certificates is op te vragen bij de docent.

Cambridge Certificate Ceremony 

Verschil Cambridge examens en centraal schriftelijk examen Engels

Voor zowel het Cambridge Examen als het VWO- examen Engelse taal- en letterkunde geldt dat dit examen vier onderdelen omvat: spreekvaardigheid, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid en luistervaardigheid. Bij het VWO-examen Engelse taal- en letterkunde worden de onderdelen spreekvaardigheid, schrijfvaardigheid en luistervaardigheid binnen het schoolexamen afgenomen. Het centraal examen Engels omvat alleen het onderdeel leesvaardigheid. Bij alle bovengenoemde Cambridge examens worden de vier onderdelen als volgt getoetst:

  • Spreekvaardigheid: leerlingen voeren in tweetallen enkele spreekopdrachten uit
  • Leesvaardigheid en kennis van vocabulaire: toetsen van tekstbegrip en woordenschat
  • Schrijfvaardigheid: Twee opdrachten, essay plus artikel, recensie, verslag of brief
  • Luistervaardigheid: De leerling maakt luisteropdrachten gericht op inhoud

In juni-juli worden de behaalde scores via de Cambridge website kenbaar gemaakt en daarbij wordt aangegeven met welk ‘grade’ een leerling geslaagd is.

Sneller toegelaten; wel nieuwe regels

Cambridge Certificates zijn geen voorwaarde om in het buitenland te kunnen studeren. Wel beheers je de Engelse taal op een nog hoger niveau en heb je hiermee een voorsprong, zeker in geval van een Advanced en/of Proficiency Certificate. Heb je die op zak, dan word je vaak sneller toegelaten op hogescholen en universiteiten in binnen- en buitenland. De Certificates zijn echter geen automatisch toegangsticket tot iedere gewenste opleiding. Soms is er een toelatingsexamen om het niveau van de Engelse taal te bepalen, bijvoorbeeld een IELTS of TOEFL test. Check dus altijd eerst de toelatingseisen van vervolgopleidingen. Ook hebben de Certificates tegenwoordig een geldigheidsduur van maximaal twee jaar; iets om rekening mee te houden wanneer er vervroegd examen gedaan wordt. Hoe dan ook zijn Cambridge Certificates een mooie vermelding op een CV en nuttig voor een Engelstalige vervolgstudie.

Oud-leerling Mara vertelt: “Vooral aan het begin van mijn studie merkte ik dat ik een voorsprong had op de andere studenten, omdat mijn Engels niveau veel beter was door alle Cambridge Engels lessen.
Klik hier om meer te lezen over de ervaringen van Mara.