Schoolgids

Corona/Covid19

Het is een tijd waarin wij uiterst zorgvuldig en creatief zijn in hoe ons onderwijs te organiseren. Hierbij vragen wij van iedereen alle medewerking! Bovenal omwille van ieders gezondheid en ook om ondanks alles een fijn contact met elkaar te waarborgen. Via deze pagina en persoonlijke e-mailberichten informeren wij u steeds over de meest actuele informatie. U kunt ook kijken op de website van de rijksoverheid of www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine-en-isolatie.

Contactpersoon

Coronagerelateerde vragen kunt u stellen via [email protected].

Gezondheidsklachten

De meest voorkomende coronaklachten zijn:

  • Verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn.
  • (licht) hoesten.
  • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
  • Kortademigheid/benauwdheid.
  • Verhoging óf koorts boven de 38 graden.

Heeft uw zoon of dochter een van deze klachten? Houd uw kind dan thuis en laat uw kind testen bij de GGD.

Informatie met betrekking tot de vakantie:

  • Iedereen die op vakantie wil naar het buitenland, wordt geadviseerd om eerst het reisadvies voor dat land te controleren op nederlandwereldwijd.nl
  • Quarantaine na een vakantie in oranje of rode landen is geen geldige reden voor verzuim van leerlingen. Wij zijn in dat geval verplicht om de leerplichtambtenaar in te schakelen.

Nieuws

19 januari

Zodra wordt besloten dat een klas of jaarlaag in quarantaine gaat worden alle betrokkenen per mail geïnformeerd. Voor meer informatie zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-thuisquarantaine-door-corona