Schoolgids

Corona/Covid19

Het is een tijd waarin wij uiterst zorgvuldig en creatief zijn in hoe ons onderwijs te organiseren. Hierbij vragen wij van iedereen alle medewerking! Bovenal omwille van ieders gezondheid en ook om ondanks alles een fijn contact met elkaar te waarborgen. Via deze pagina en persoonlijke e-mailberichten informeren wij u steeds over de meest actuele informatie. U kunt ook kijken op de website van de rijksoverheid.

Contactpersoon

Coronagerelateerde vragen kunt u stellen via [email protected].