Schoolgids

Excelleren

Onze leerlingen mogen laten zien wat ze kunnen. We willen hen stimuleren het uiterste uit zichzelf te halen en trots te zijn op wat ze kunnen. Als school geven we onze leerlingen de waardering die bij deze houding en bijbehorende resultaten hoort. Dit doen we met positieve berichtgeving naar leerlingen en ouders en door de invoering van het bevorderen en slagen “cum laude”.

Leerlingen die voldoen aan door de school opgestelde cum laude-eisen, krijgen een inlegvel (testimonium) in hun rapport met betreffende omschrijving of een vermelding op het diploma.

De eisen die aan dit predicaat gesteld worden:

  • Gemiddelde van alle cijfers (inclusief extra vakken) op het rapport is minimaal 8,0; het rekencijfer is diagnostisch en telt niet mee in deze berekening
  • Het laagste cijfer op het rapport is een 7
  • Onderdelen met een letterwaardering op de cijferlijst dienen minimaal een V te zijn