Schoolgids

Extra activiteiten

Er is veel enthousiasme en initiatiefkracht op school, bij leerlingen en bij docenten. Dus er worden regelmatig nieuwe activiteiten bedacht en ontwikkeld. Een greep uit onze extra activiteiten, waarbij de kans groot is dat we er heel veel niet noemen.

  • Vrijdagmiddagtoneel
  • Theaterweekend
  • Muziekavonden
  • HPG, Honours Program Gymnasium
  • Debating
  • Olympiades
  • Schoolschaken

Selectiecriteria

Het Gymnasium Apeldoorn kent veel extra activiteiten die het onderwijs verrijken. Het gaat hier om andere activiteiten dan bijvoorbeeld een excursie of een activiteit van de leerlingenraad. Dit zijn activiteiten die leerlingen extra uitdagen, waarbij hun interesses en talenten uitgedaagd en gestimuleerd worden. In principe kan iedereen meedoen en soms zijn er bepaalde eisen. De schoolleiding laat de verantwoordelijkheid voor de selectie volledig bij de organisator(en). Het eigenaarschap hoort daar thuis. Er zijn twee punten waarover de schoolleiding wel een standpunt heeft:

  • Elke leerling die afgewezen wordt, heeft het recht om te weten waarom.
  • Een leerling kan geweigerd worden omdat zijn of haar gedrag in het verleden aanleiding geeft om deelname aan een extra schoolactiviteit niet te gunnen.

Wij hopen meer transparantie te geven via het overzicht selectiecriteria. Dit geeft ook een mooi beeld van de extra dingen die de leerlingen bij ons kunnen doen.