Schoolgids

Breed onderwijsaanbod

Er is veel enthousiasme en initiatiefkracht op school, bij leerlingen en bij docenten. We stimuleren leerlingen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Dat kan in de lessen, maar ons onderwijsaanbod gaat veel verder dan alleen maar lessen. We bieden naast de lessen onderstaande activiteiten, waarbij de kans groot is dat we er heel veel niet noemen.

Selectiecriteria

Dit zijn activiteiten die leerlingen extra uitdagen, waarbij hun interesses en talenten uitgedaagd en gestimuleerd worden. In principe kan iedereen meedoen en soms zijn er bepaalde eisen. De organisatoren zijn verantwoordelijk voor de selectie. Bij deze selectie hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • Elke leerling die afgewezen wordt, heeft het recht om te weten waarom.
  • Een leerling kan geweigerd worden omdat zijn of haar gedrag in het verleden hiertoe aanleiding geeft.

Wij hopen meer transparantie te geven via het overzicht selectiecriteria. Dit geeft ook een mooi beeld van ons brede onderwijsaanbod.