Schoolgids

Financiën

Een middelbare schoolopleiding kost geld. De school ontvangt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een bekostiging voor het exploiteren van de school. Voor een aantal bijzondere en extra onderwijsactiviteiten vragen wij u om een bijdrage. Er bestaan diverse mogelijkheden voor een tegemoetkoming in deze schoolkosten. Lees meer over deze opties, de bijdrage en de wijze van betalen via onderstaande linkjes.

Samen 055*

Ouderbijdrage

WIS Collect

Stichting Leergeld

Tegemoetkoming schoolkosten

* Samen 055 biedt gemeentelijke ondersteuning bij financiële vragen en problemen