Schoolgids

Foto- en filmopnames

Wij maken regelmatig beelden van leerlingen die wij gebruiken op onze websites, social mediakanalen en drukwerk. Met het gebruiken van beeldmateriaal waarop uw kind staat, verwerken wij zijn/haar persoonsgegevens. Onze scholen zijn hiervoor verantwoordelijk. Omdat uw kind nog minderjarig is, betekent dit dat wij uw toestemming nodig hebben voor het gebruik van dit beeldmateriaal. U kunt hierover meer lezen in de privacyverklaring

Schoolfoto’s

Elk jaar worden er portretfoto’s van de leerlingen gemaakt voor onze leerlingenadministratie, samen met een groepsfoto. Deze foto’s zijn te koop bij de fotograaf. Hiervoor ontvangt u een inlogcode voor de webshop. De bestelde foto’s worden dan verstuurd naar het door u opgegeven adres. 
Uw gegevens worden enkel voor deze bestelling gebruikt en de foto’s zijn voor ons eigen gebruik.

Video-opnamen

Op sommige momenten worden er tijdens lessen video-opnamen gemaakt voor de begeleiding en scholing van onze docenten. Deze opnamen worden alleen voor dat doel gebruikt, daarna vernietigd en zijn dus alleen voor eigen gebruik.

Foto’s in publicaties

Voor de publicatie van foto’s in programmaboekjes, voorlichtingsmateriaal en op de schoolwebsite vragen wij expliciete toestemming. Kunnen wij uw handtekening niet tonen, dan hebben wij geen toestemming. Daarom vragen wij u aan het begin van het schooljaar met een aantal vinkjes op een toestemmingsformulier aan te geven of u toestemming verleent. Wij gebruiken de foto’s/video’s alleen voor de genoemde doeleinden. Geeft u geen toestemming, dan zorgen wij ervoor dat er geen beelden van uw kind worden gebruikt. Als wij beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, dan nemen wij contact met u op.

Toestemming in SOMtoday

De AVG vraagt dat de ouder/verzorger met ouderlijk gezag toestemming geeft voor het publiceren van beeldmateriaal waarop een kind herkenbaar in beeld is. Zodra leerlingen 16 jaar of ouder zijn, geven zij deze toestemming zelf. U of uw kind van 16+ registreert de toestemming binnen SOMtoday (webversie). Zodra u inlogt kunt u verschillende rubrieken terugvinden en aanvinken voor toestemming. Geeft u voor geen enkele rubriek toestemming, wilt u dit dan ook expliciet aangeven? De toestemming is altijd weer in te trekken.

Eerdere toestemming op papier

Het kan zijn dat u al toestemming op papier heeft gegeven. Op dat moment was de digitale registratiemodule via SOMtoday nog gaande. Nu dit is afgerond, is opnieuw uw digitale toestemming nodig. Daarmee voldoen wij aan de nieuwe wetgeving en kunnen wij op een prettige manier wel of niet het beeldmateriaal van uw kind gebruiken.

Uiteraard gaan wij heel zorgvuldig met alle gegevens en ieders privacy om.