Schoolgids

Geo Future School

Echt waar! Gymnasium Apeldoorn is een van de eerste vier volwaardige Geo Future Scholen van Nederland. GFS – een schoolvoorbeeld van vakoverstijgend, toekomstgericht onderwijs. Deze onderwijsstroom is ook een prachtig platform voor onze pijlers: talentontwikkeling, contextrijk onderwijs en burgerschap.

Relevant en uitdagend

Binnen Geo Future School staan de grote vraagstukken van de 21e eeuw centraal rondom thema’s als energie, water, voedsel, veiligheid, verstedelijking, klimaat, gezondheid, duurzaamheid en globalisering. De modules bestaan uit lessenseries van 8 tot 14 lessen rondom zo’n thema. Via een serie vaste onderdelen werken leerlingen op creatieve, onderzoekende wijze naar de eindopdracht toe. Ze werken een groot deel van de tijd in hun eigen tempo en sluiten de module af met een persoonlijke presentatie. Deze onderwijsvorm kent diverse denkvaardigheden; activeren van voorkennis, begrijpen / toepassen, analyseren / evalueren en creëren / presenteren. Docenten maken de modules samen met een bedrijf of organisatie. Zo wordt het onderwijs levensecht en actueel, relevant en uitdagend. Geo Future School is onderwijs dat midden in de maatschappij tot stand komt.

Toekomstbeelden

Bente uit klas 4 heeft meegedaan aan de wedstrijd toekomstbeelden: hoe gaat de wereld er op korte- en lange termijn uitzien? De grootste punten die Bente heeft gekozen zijn: groenere energiebronnen, meer kennis en nieuwe technieken. ‘Met meer kennis kun je nieuwe technieken ontwikkelen en die kunnen dan weer voor groenere oplossingen zorgen. Ook staan er simpele oplossingen bij, zoals meer plantaardig voedsel en water opvangen.
Ik heb het gepresenteerd op een factsheet, omdat ik dit een mooie en overzichtelijke uitwerking vond.’

Lees het verslag van Bente

De ontwikkeling van de binnenstad van Apeldoorn

Leerlingen uit de tweede klas zijn aan de slag gegaan met een vraagstuk over de ontwikkeling van de binnenstad van Apeldoorn. Ze hebben nagedacht op welke manieren een leegstaand gebied nieuw leven ingeblazen kan worden.

Lees hier het verhaal van Emma uit klas 3 die met haar groepje een plan gemaakt heeft voor een stuk grond tegenover het station, dat al jarenlang braak lag. 

Lees hier meer over het plan van de leerlingen uit de tweede klas over de ontwikkeling van de binnenstad van Apeldoorn.

In deze bijlage uit het schoolplan staat aanvullende informatie.