Schoolgids

Geo Future School

Echt waar! Gymnasium Apeldoorn is een van de eerste vier volwaardige Geo Future Scholen van Nederland. GFS – een schoolvoorbeeld van vakoverstijgend, toekomstgericht onderwijs. Deze onderwijsstroom is ook een prachtig platform voor onze pijlers: talentontwikkeling, contextrijk onderwijs en burgerschap.

Relevant en uitdagend

Juist in deze tijd vinden we het belangrijk dat leerlingen kennismaken met de grote uitdagingen waar wij als samenleving voor staan: duurzaamheid, gezondheid, leefbaarheid, veiligheid en rechtvaardigheid. Grote begrippen, maar ze doen er natuurlijk echt toe. De school maakt deel uit van de maatschappij en daarom zoeken we nadrukkelijk de verbinding met de buitenwereld. In veel lessen en buitenschoolse activiteiten besteden we aandacht aan complexe vraagstukken. Zo wordt het onderwijs levensecht en actueel, relevant en uitdagend. Het Gymnasium Apeldoorn motiveert de leerlingen om na te denken over hun eigen rol binnen de wereld. We willen de leerlingen opleiden tot kritische burgers. Dat maakt onze school bijzonder en daarom hijsen wij vol trots de vlag van Geo Future School.

Vakoverstijgende modules

In de onderbouw zijn er elk jaar vier vakoverstijgende modules, waarin leerlingen – een dagdeel per week – op zoek gaan naar antwoorden op grote vraagstukken over de toekomst van onze aarde. Samen werken we ideeën uit over de kernconcepten duurzaamheid, leefbaarheid, rechtvaardigheid, veiligheid en gezondheid. De verantwoordelijkheid voor de aarde die wij allemaal hebben, geven wij zo veel mogelijk ruimte in onze school.