Schoolgids

Geo Future School

Echt waar! Gymnasium Apeldoorn is een van de eerste vier volwaardige Geo Future Scholen van Nederland. GFS – een schoolvoorbeeld van vakoverstijgend, toekomstgericht onderwijs. Deze onderwijsstroom is ook een prachtig platform voor onze pijlers: talentontwikkeling, contextrijk onderwijs en burgerschap.

Relevant en uitdagend

Juist in deze tijd vinden we het belangrijk dat leerlingen kennismaken met de grote uitdagingen waar wij als samenleving voor staan: duurzaamheid, gezondheid, leefbaarheid, veiligheid en rechtvaardigheid. Grote begrippen, maar ze doen er natuurlijk echt toe.
De school maakt deel uit van de maatschappij en daarom zoeken we nadrukkelijk de verbinding met de buitenwereld. In veel lessen en buitenschoolse activiteiten besteden we aandacht aan complexe vraagstukken. Zo wordt het onderwijs levensecht en actueel, relevant en uitdagend. Binnen de Geo Future School vormt de maatschappij het onderwijsprogramma.
Het Gymnasium Apeldoorn motiveert de leerlingen om na te denken over hun eigen rol binnen de wereld. We willen de leerlingen opleiden tot kritische burgers. Dat maakt onze school bijzonder en daarom hijsen wij vol trots de vlag van Geo Future School.

Toekomstbeelden

Bente uit klas 4 heeft meegedaan aan de wedstrijd toekomstbeelden: hoe gaat de wereld er op korte- en lange termijn uitzien? De grootste punten die Bente heeft gekozen zijn: groenere energiebronnen, meer kennis en nieuwe technieken. ‘Met meer kennis kun je nieuwe technieken ontwikkelen en die kunnen dan weer voor groenere oplossingen zorgen. Ook staan er simpele oplossingen bij, zoals meer plantaardig voedsel en water opvangen.
Ik heb het gepresenteerd op een factsheet, omdat ik dit een mooie en overzichtelijke uitwerking vond.’

Klik hier voor het verslag van Bente

De ontwikkeling van de binnenstad van Apeldoorn

Leerlingen uit de tweede klas zijn aan de slag gegaan met een vraagstuk over de ontwikkeling van de binnenstad van Apeldoorn. Ze hebben nagedacht op welke manieren een leegstaand gebied nieuw leven ingeblazen kan worden.

Lees hier het verhaal van Emma die met haar groepje een plan gemaakt heeft voor een stuk grond tegenover het station, dat al jarenlang braak lag. 

Terra Nova

In de eerste klas worden de leerlingen uitgedaagd om hun kennis toe te passen in een nieuwe situatie voor het project Terra Nova. Ze ontwerpen een geheel nieuw land. Van dit land bestaat nog niets! Dat betekent dat de geschiedenis, het landschap, de politiek, maar bijvoorbeeld ook het klimaat bedacht moet worden. Uiteraard moet dit alles goed onderbouwd zijn met verschillende (zelf bedachte) bronnen.

Lees hier meer over Kaltsjoisland, het land van Jelle, Jesse, Judith & Sylvie.

In deze bijlage uit het schoolplan staat aanvullende informatie.