Schoolgids

Gescheiden ouders

Wanneer een leerling gescheiden ouders heeft of ouders met een verbroken relatie, dan vraagt goede communicatie soms meer aandacht en inspanning. Gescheiden ouders zijn volgens het Burgerlijk Wetboek verplicht om elkaar te informeren over belangrijke zaken rondom hun kind. Voor ons als school is de ouder waar de leerling woont het eerste aanspreekpunt. Deze ouder heeft de wettelijke verplichting om de andere ouder te informeren. Wanneer dit onderlinge contact niet goed verloopt, heeft de school een wettelijke verplichting om informatie aan beide ouders te verstrekken. Bij deze informatieverstrekking is het van belang wie het ouderlijk gezag heef: beide ouders of één van de ouders.

Beide ouders hebben het ouderlijk gezag

De ouders stemmen onderling af en nemen samen beslissingen voor en over hun kind. Ze hebben evenveel recht op informatie van de school met betrekking tot het kind. Als ouders gescheiden zijn, geven wij geen informatie die mogelijk gebruikt kan worden om voordeel ten koste van de andere ouder te behalen.

Eén van de ouders heeft het ouderlijk gezag

De ouder met het ouderlijk gezag kan alleen – dus zonder de andere ouder – besluiten nemen met betrekking tot het kind. De andere ouder heeft wel recht op beperkte informatie van de school. Wanneer deze ouder dit verzoek doet, delen wij informatie over de schoolvorderingen en sociaalpedagogische ontwikkelingen van de leerling en krijgen beide ouders een uitnodiging voor oudercontactmomenten.

In een enkel geval geeft de school geen informatie, bijvoorbeeld als een vonnis van de rechter bepaalt dat het recht op informatie voor ouders beperkt is. Behalve aan beide ouders, heeft de school overigens ook de wettelijke verplichting om informatie te delen met een voogd of de leerling zelf als deze meerderjarig en handelingsbekwaam is.