Schoolgids

Gezonde school

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Gezonde voeding

Wij vinden gezonde voeding belangrijk voor onze leerlingen. Onze kantine heeft daarom een gevarieerd aanbod van gezonde dingen. Denk daarbij aan brood- en zuivelproducten en gezonde snacks. Uiteraard is het ook altijd lekker een keer iets ongezonds te eten, maar wel met mate. Onze kantine voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de Richtlijnen Gezondere Kantines. Dankzij de ouderraad is er een watertappunt in de aula zodat je altijd fris kraanwater kunt tappen. Ook onze cateraar van school staat er volledig achter om het aanbod gevarieerd en gezond te houden. Wij hebben de gouden schaal van de Gezonde Schoolkantine. Jaarlijks wordt er een scan van het aanbod in de kantine en in de automaten gemaakt en worden de bevindingen gerapporteerd aan de schoolleiding.

Roken, alcohol en verslavingspreventie

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat “Roken, alcohol en drugspreventie”. Wij zijn een rook- en alcoholvrije school! In onze Leges Aureae staat beschreven hoe wij dit organiseren en welke regels en schoolafspraken hiervoor gelden. Leerlingen die vragen of hulp nodig hebben rondom roken, alcohol of drugs kunnen altijd contact opnemen met hun mentor of de vertrouwenspersoon. Is meer hulp of ondersteuning nodig, dan loopt dit via de ondersteuningscoördinator. Wij zijn actief bezig met verslavingspreventie, onder andere tijdens diverse themalessen en ouderavonden.

Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Ook onze leerlingen vinden gezonde voeding belangrijk. Het profielwerkstuk van Anke en Miriam gaat over vleesvervangers en leerlingen uit klas 4 hebben ideeën aangedragen voor een gezonde schoolomgeving.