Schoolgids

Huiswerkbegeleiding

Huiswerk hoort erbij. In klas 1 wordt door de mentor zeker aandacht gegeven aan huiswerk maken. Deze begeleiding is vaak klassikaal en gericht op het wennen aan de middelbare school. Sommige leerlingen hebben extra begeleiding nodig bij het maken van hun huiswerk. Ze hebben moeite met plannen, behoefte aan structuur of ze missen zelfdiscipline en motivatie. Voor deze leerlingen kan huiswerkbegeleiding een uitkomst en een aanvulling zijn. Als school bieden wij deze extra begeleiding niet. Wel kan een leerling in de gebouwen van Gymnasium Apeldoorn naar huiswerkinstituut ‘Studiekring’ gaan. Wij hebben geen inhoudelijke relatie met Studiekring. Wel fijn voor leerlingen dat de begeleiding ‘in huis’ is. Uiteraard zijn er in Apeldoorn nog meer organisaties die huiswerkbegeleiding bieden.

Begeleiding op maat

Huiswerkbegeleiding bij Studiekring is vakoverstijgend en helpt leerlingen bij het aanleren van studievaardigheden. De sfeer is motiverend en er wordt intensief gewerkt aan het verbeteren van de schoolprestaties. Het is mogelijk om vijf dagen per week gebruik te maken van huiswerkbegeleiding en bijlessen. Bij Studiekring zijn de verschillende diensten naar behoefte te combineren om zo de best passende begeleiding samen te stellen. Bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding en intensief contact met ouders, school of andere begeleiders. Of bijles met een uur studiementoraat, om ook wat aandacht aan het leren plannen te besteden. Kijk op de website van Studiekring voor meer informatie.

Bijlesbemiddeling

Soms heeft een leerling tijdelijk een extra steuntje in de rug nodig voor een bepaald vak. De vakdocent probeert in overleg met de mentor een ouderejaars leerling te vinden die bijles kan geven. Ouders betalen hiervoor een bescheiden financiële vergoeding.