Schoolgids

Huiswerkbegeleiding

Huiswerk hoort erbij. In klas 1 wordt door de mentor zeker aandacht gegeven aan huiswerk maken. Deze begeleiding is vaak klassikaal en gericht op het wennen aan de middelbare school. Sommige leerlingen hebben extra begeleiding nodig bij het maken van hun huiswerk. Ze hebben moeite met plannen, behoefte aan structuur of ze missen zelfdiscipline en motivatie. Voor deze leerlingen kan huiswerkbegeleiding een uitkomst en een aanvulling zijn. Als school bieden wij deze extra begeleiding niet. Wel kan een leerling in de gebouwen van Gymnasium Apeldoorn naar huiswerkinstituut Lyceo. Wij hebben geen inhoudelijke relatie met Lyceo. Wel fijn voor leerlingen dat de begeleiding ‘in huis’ is. Uiteraard zijn er in Apeldoorn nog meer organisaties die huiswerkbegeleiding bieden.

Bijlesbemiddeling

Soms heeft een leerling tijdelijk een extra steuntje in de rug nodig voor een bepaald vak. De vakdocent probeert in overleg met de mentor een ouderejaars leerling te vinden die bijles kan geven. Ouders betalen hiervoor een bescheiden financiële vergoeding.