Schoolgids

ICT

Draadloos netwerk

In en om de hele school is een draadloos netwerk aanwezig. In dit netwerk wordt actief geïnvesteerd, zodat er van de nieuwste wifi-protocollen gebruik kan worden gemaakt. Ook kunnen er veel gebruikers tegelijk gebruik van maken, ook leerlingen met hun eigen telefoon, laptop of tablet.

Laptop of ander device

School koopt niet centraal in, omdat vaak mensen hun eigen voorkeuren voor een device hebben. Lees hier meer over de eisen waar een laptop aan moet voldoen. Alle leerlingen kunnen gebruik maken van het online Office365 pakket en kunnen dit ook downloaden en installeren op hun laptop (Windows en iOS, niet op chromeOS).

Veel gebruikte programma’s

Het Office365 pakket met o.a. Word, Excel, PowerPoint en Teams kan door leerlingen online benaderd worden via mijn.veluwseonderwijsgroep.nl . Het programma Teams wordt gebruikt voor onder andere lessen op afstand. Op mijn.veluwseonderwijsgroep.nl staat ook de link naar SOM Today, waarin bijvoorbeeld de cijfers staan. We maken gebruik van de electronische leeromgeving van SomToday waarin online lesmateriaal en studiewijzers klaarstaan. Ook het roosterprogramma Zermelo kan benaderd worden via mijn.veluwseonderwijsgroep.nl. Ouders krijgen voor sommige programma’s een aparte inlogcode. Het is verstandig om regelmatig met uw kind mee te kijken. Dat is ook goed voor het leerproces.

ICT-ondersteuning

Het eerste aanspreekpunt is de vakdocent (als het over het vak zelf gaat) of de mentor. Voor verdere ondersteuning is er op school een ICT-coördinator die bij vragen of problemen kan helpen. Binnen de Veluwse Onderwijsgroep wordt er op ICT-gebied ook samengewerkt. In sommige gevallen worden leerlingen door de centrale ICT-helpdesk geholpen.