Schoolgids

ICT

Computerruimtes

In school zijn verschillende plekken waar je gebruik kan maken van vaste computers om aan opdrachten te werken. Deze werkplekken vind je in de mediatheek en de experimenteerruimte (de ‘exo’). Soms zijn deze computers tijdelijk niet beschikbaar, bijvoorbeeld door practica of toetsweken.

Draadloos netwerk

In en om de hele school is een draadloos netwerk aanwezig. In dit netwerk wordt actief geïnvesteerd, zodat er van de nieuwste wifi-protocollen gebruik kan worden gemaakt. Ook kunnen er veel gebruikers tegelijk gebruik van maken, ook leerlingen met hun eigen telefoon, laptop of tablet.

Laptop of ander device

School koopt niet centraal in, omdat vaak mensen hun eigen voorkeuren voor een device hebben. De eisen waar een laptop aan moet voldoen zijn te vinden in de lijst met systeemeisen. Alle leerlingen kunnen gebruik maken van het online Office365 pakket en kunnen dit ook downloaden en installeren op hun laptop (Windows en iOS, niet op chromeOS).

Veel gebruikte programma’s

Het Office365 pakket met o.a. Word, Excel, PowerPoint en Teams kan door leerlingen online benaderd worden via mijn.veluwseonderwijsgroep.nl . Het programma Teams wordt gebruikt voor onder andere lessen op afstand. Op mijn.veluwseonderwijsgroep.nl staat ook de link naar It’s Learning, de electronische leeromgeving waarin online lesmateriaal en studiewijzers klaarstaan, geordend per klas of jaarlaag. Ook SOM Today, waarin bijvoorbeeld de cijfers staan en het roosterprogramma Zermelo zijn daar te vinden. Ouders krijgen voor sommige programma’s een aparte inlogcode. Het is verstandig om regelmatig met uw kind mee te kijken. Dat is ook goed voor het leerproces.

ICT-ondersteuning

Het eerste aanspreekpunt is de vakdocent (als het over het vak zelf gaat) of de mentor. Voor verdere ondersteuning is er op school een ICT-coördinator die bij vragen of problemen kan helpen. Binnen de Veluwse Onderwijsgroep wordt er op ICT-gebied ook samengewerkt. In sommige gevallen worden leerlingen door de centrale ICT-helpdesk geholpen.